Am y rôl 

Os oes gennych ddiddordeb mewn darparu arloesedd gofal iechyd, eisiau gweithio mewn sefydliad anhygoel gyda phartneriaid o ddiwydiant, gofal iechyd a'r byd academaidd yna daliwch ati i ddarllen! 

Ar hyn o bryd mae gennym ddau gyfle i ymuno â'n tîm fel Arweinydd Prosiect. Bydd un arweinydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd, a bydd un wedi'i leoli ym Mhrifysgol Bangor i gryfhau a datblygu partneriaethau newydd ymhellach a chyflawni prosiectau yng Ngogledd Cymru gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Prifysgol Bangor a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.  

Fel Arweinydd Prosiect, byddwch yn darparu cymorth i ddatblygu ecosystem gwyddorau bywyd iechyd a phrosiectau strategol allweddol gan gynnwys Ysgol Gwyddorau Bywyd Meddygol ac Iechyd newydd, catalydd rhanbarthol ar gyfer sbarduno arloesedd ym maes gofal iechyd. 

Mae hefyd yn hanfodol eich bod yn rhannu ein gwerthoedd o degwch, urddas a pharch a gall weithio gyda ni i adeiladu ar ein cyflawniadau a helpu i wireddu ein gweledigaeth uchelgeisiol. Lawrlwythwch ddisgrifiad swydd llawn.  

Buddion 

  • Amgylchedd gwaith a thîm gwych   
  • Darpariaeth wyliau hael - 30 diwrnod o wyliau blynyddol ynghyd â gwyliau cyhoeddus   
  • Rhaglen Cymorth i Weithwyr a gofal llygaid   
  • Lle i barcio car (dewisol)   
  • Polisi gweithio hyblyg   
  • Pensiwn   

Sut i ymgeisio 

I ymgeisio, anfonwch CV cynhwysfawr yn rhestru eich cymwysterau addysgol a phroffesiynol, hanes cyflogaeth llawn a chyflog presennol, yn ogystal â datganiad ategol.    

Ni ddylai’r datganiad ategol fod yn fwy na dwy ochr A4. Rhowch dystiolaeth yn y datganiad o’ch addasrwydd ar sail y meini prawf ym Manyleb y Person ac eglurwch pam y mae gennych ddiddordeb yn y swydd a ble y gwelsoch y swydd yn cael ei hysbysebu.    

Dylid anfon ceisiadau i  careers@lshubwales.com.    

  • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9:0, dydd Llun, 13 Medi  
  • Sesiynau cyfweld: dydd Iau, 30 Medi

Llenwch ein ffurflen monitro amrywiaeth hefyd wrth wneud cais: 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document - 40.8 KB

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, gweler y disgrifiad swydd llawn.