Barbara yw Rheolwr yr Hwb Arloesi Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi’n cynorthwyo â gweithgareddau cyffredinol rheoli prosiectau, datblygu strategol a gweithredu ar gyfer yr Hwb Arloesi Clinigol, gan ddarparu’r prif gyswllt rhwng Prifysgol Caerdydd a phartneriaid Cyflymu. Mae Barbara yn cynorthwyo mentrau yn y Bartneriaeth Arloesi Clinigol rhwng Prifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, sy’n biblinell hollbwysig ar gyfer gweithgareddau a phrosiectau arloesi clinigol.

Cwblhaodd Barbara ei MPhil ym Mhrifysgol Caerdydd gyda gyrfa ymchwil yn cwmpasu electroffisioleg sianeli potasiwm mewn clefyd Alzheimer’s, ocsid nitrig mewn faslediad, ceuliad a llid (peritoneol a sepsis). Fel ymarferwr PRINCE 2, mae gwaith rheoli prosiectau wedi cynnwys gwobrau UTA Wellcome ac fel Gweinyddwr Allbynnau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF 2014) yr Ysgol Meddygaeth.

Barbara yw rheolwr prosiect Cyflymu Arloesi Clinigol yn yr Ysgol Meddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Gyda chymorth tîm ymroddedig o 17, mae Cyflymu Arloesi Clinigol yn arbenigo mewn mabwysiadu prosiectau arloesol clinigol neu gymunedol drwy ddarparu cymorth drwy’r GIG, arbenigedd academaidd a mentergarwch, cydweithio ac ymgysylltu. Mae gwybodaeth wyddonol amrywiol y tîm ynghyd ag arbenigedd clinigol, iechyd, busnes, cyfreithiol, diwydiannol ac academaidd yn arwain at gwmpasu helaeth, edrych ar ffyrdd o wneud y gorau o botensial prosiect a datblygiadau i drawsnewid iechyd a gofal cleifion, gan ategu twf economaidd Cymru.