Yr Her

Dydy ein gwasanaethau gofal iechyd ddim wedi’u ffurfweddu eto i fabwysiadu a defnyddio therapïau o'r fath yn eang ac yn rheolaidd. Mae angen newidiadau sylweddol ar draws llwybrau gofal dwys i sicrhau bod cleifion yn cael mynediad at y therapïau trawsnewidiol hyn o fewn GIG Cymru.

Mae’r sector, a llawer o'r dechnoleg, yn dal ar gam ymchwil a datblygu cynnar ond mae’n parhau i ehangu’n gyflym.

Un o’r heriau mwyaf gyda Therapïau Datblygedig yw cost y driniaeth a fydd yn parhau’n uchel nes bod mwy yn eu mabwysiadu a’u defnyddio, gan leihau costau yr uned.

Y Cyfle

Fe wnaeth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru gefnogi cais llwyddiannus am gyllid gan Wasanaeth Gwaed Cymru a Gwasanaeth Gwaed Gorllewin Canolbarth Lloegr i sefydlu Canolfan Driniaeth Therapi Datblygedig Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr (WMATTIC) i hwyluso darparu triniaethau therapi datblygedig i gleifion.

Yn ddiweddar, rhoddwyd therapi celloedd T derbynnydd antigen cimerig i nifer o gleifion lymffoma yng Nghaerdydd. Roedd angen cadwyn gyflenwi darparwyr rhyngwladol ar gyfer y driniaeth hin, ond mae’r potensial yn bodoli i greu clwstwr ymchwil a diwydiant yng Nghymru dydd yn caniatáu i driniaethau o’r fath gael eu datblygu yma yng Nghymru.

Fel partner cyflenwi allweddol i raglen Therapïau Datblygedig Cymru (Adv TX), mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu amrywiaeth o gonsortia a grwpiau buddiant arbennig a fydd yn helpu i ddarparu cadwyn gyflenwi ar gyfer Cynnyrch Meddygol Therapïau Datblygedig ar draws Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Os oes diddordeb gennych chi mewn ymuno â’n clwstwr therapïau ac os hoffech chi helpu ein grwpiau buddiant arbennig, cofrestrwch yma: helo@hwbgbcymru.com.