Dr Rhodri Griffiths

Managing Director and founder of Societas Management Ltd
Dr Rhodri Griffiths

Dr Rhodri Griffiths yw Rheolwr Gyfarwyddwr ac un o sylfaenwyr Societas Magagment Ltd. Mae hon yn asiantaeth ddwyieithog, Cymraeg a Saesneg, ac mae Societas Management yn darparu gwasanaethau ymgynghori, cynghori, prosiectau a rheoli i gefnogi partneriaethau cyhoeddus-preifat.

Mae Rhodri wedi cael swyddi uwch reoli yn y sector masnachol a’r sector gwirfoddol ac mae wedi gweithio llawer gyda’r sector cyhoeddus dros nifer o flynyddoedd. Cyn gweithio yn Societas, ef oedd Rheolwr Cyffredinol Current Biodata ac, ar un adeg, ef oedd Cyfarwyddwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae ganddo radd BSc a PhD o Brifysgol Cymru ac mae ganddo MBA o Brifysgol Caerdydd. Dyfarnwyd ei MBA iddo gydag anrhydedd, ac roedd y gwaith hwnnw’n arbenigo mewn Rheoli Newid a Strategaeth Uwch. Enillodd Wobr Syr Julian Hodge hefyd.