Yr Athro Tim Irish

Professor of Practice, King's College London Business School
Yr Athro Tim Irish

Mae’r Athro Tim Irish yn Athro Ymarfer yn Ysgol Fusnes King's College yn Llundain ac mae’n Gyfarwyddwr Anweithredol portffolio o fyrddau. Mae hyn yn cynnwys ei swydd fel Uwch Gyfarwyddwr Anweithredol y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Iechyd a Gofal (NICE) a’i swydd ar Fwrdd Tibbiyah Holding (Sector Gofal Iechyd).

Mae Tim wedi gweithio yn y diwydiant gwyddorau bywyd am 30 mlynedd. Yn ystod ei yrfa, mae wedi gweithio gyda chwmnïau technoleg iechyd byd-eang ledled Ewrop a gogledd America, gan gynnwys GSK, GE Medical a Philips Healthcare.

Mae gan Tim radd BSc ac MSc mewn Biocemeg, Economeg, Strategaeth Ryngwladol / Diplomyddiaeth, ac mae ganddo MA mewn PPE ac MBA gydag anrhydedd o Brifysgol Durham.