Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi

Byddwch yn barod i siarad am y canlynol yn ein trafodaethau cychwynnol:

  • Eich syniad a’r broblem rydych chi’n ceisio’I datrys
  • Yr heriau rydyc chi’n eu hwynebu wrth ddatblygu’r syniad hwn
  • Trosolwg o’r cynnydd hyd yma

Os oes gennych chi syniad neu gynnyrch y credwch y byddai'n elwa o arbenigedd, adnoddau a chysylltiadau Accelerate, cyflwynwch eich syniad trwy'r heriau uchod.

Os ti'n meddwl gall Cyflymu helpu chi ac eich fusness, plis cysylltwch â accelerate@lshubwales.com, neu rowch alwad i ni ar 02920 467030. Byddwn wrth law i'ch helpu chi i ddeall a yw'r rhaglen hon yn addas i chi.