• Oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg iechyd, ond yn ansicr ynglŷn â beth yw’r camau nesaf?

  • Ydych chi’n fusnes sydd eisiau ehangu ar y cynnyrch rydych yn ei gynnig?

  • Ydych chi’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi dod o hyd i ffordd glyfar o wella proses, ac sydd eisiau cymorth i ddatblygu’r syniad?

  • Os mai'r ateb i'r rhain yw ydy, rydyn ni am weithio gyda chi ...


Rydyn ni eisiau gweithio gyda chi

Byddwch yn barod i siarad am y canlynol yn ein trafodaethau cychwynnol:

  • Eich syniad a’r broblem rydych chi’n ceisio’I datrys
  • Yr heriau rydyc chi’n eu hwynebu wrth ddatblygu’r syniad hwn
  • Trosolwg o’r cynnydd hyd yma

Os oes gennych chi syniad neu gynnyrch y credwch y byddai'n elwa o arbenigedd, adnoddau a chysylltiadau Accelerate, cyflwynwch eich syniad trwy'r heriau uchod.

Os ti'n meddwl gall Cyflymu helpu chi ac eich fusness, plis cysylltwch â accelerate@lshubwales.com, neu rowch alwad i ni ar 02920 467030. Byddwn wrth law i'ch helpu chi i ddeall a yw'r rhaglen hon yn addas i chi.