An image asking if Accelerate can help you

Mae Cyflymu hefyd wedi lansio dwy her newydd trwy ein porth:

Nod yr heriau hyn yw dod o hyd i brosiectau newydd y gallai Accelerate eu helpu i ddatblygu eu syniadau, eu cynhyrchion neu eu busnes.

Os oes gennych chi syniad neu gynnyrch y credwch y byddai'n elwa o arbenigedd, adnoddau a chysylltiadau Accelerate, cyflwynwch eich syniad trwy'r heriau uchod.

Os ti'n meddwl gall Cyflymu helpu chi ac eich fusness, plis cysylltwch â accelerate@lshubwales.com, neu rowch alwad i ni ar 02920 467030. Byddwn wrth law i'ch helpu chi i ddeall a yw'r rhaglen hon yn addas i chi.