Themâu Torri Traws Cyflymu

Mae'r rhaglen Cyflymu yn helpu i drawsnewid Eglwys Glanrhyd

Mae'r rhaglen Cyflymu yn cefnogi adnewyddu eglwys Glanrhyd yn ofod i'r cymunedau lleol ei ddefnyddio.

Y Mullany Fund â ATiC

Mae ATiC, un o'r partneriaid Cyflymu, yn gweithio gyda myfyrwyr i ddysgu am ymchwil profiad defnyddwyr a'r sector gwyddorau bywyd.

an infographic depicting the online interaction event hosted by ATIC

 

Manteision masgiau wyneb clir

Un o bartneriaid y rhaglen Cyflymu yw ATiC, sy’n rhan o dîm cydweithredol sy’n helpu i ddeall buddion gorchuddion wyneb clir er mwyn atal rhwystrau cyfathrebu rhwng staff gofal  iechyd a chleifion.

An image of the clear face masks

 

eHealth Digital Media: Byw gyda Dementia

Ffilm newydd gan Kimberley Littlemore yn ‘e-health digital’ am fyw gyda dementia ac archwilio i hynny o safbwynt person cyntaf. 

Helpodd tîm ATiC gyda #traciollygaid symudol mewn arbrawf gyda rhieni Kimberley, y mae’r ddau ohonynt yn byw gyda dementia. 

 

Partner Cyflymu yn debyn Gwobr Effaith Werdd fawreddog y Cenhedloedd Unedig

Mae Cyflymydd Arloesi Clinigol (CIA) yn derbyn Gwobr Effaith Werdd fawreddog y Cenhedloedd Unedig.

Rhaglen lwyddiannus y Cenhedloedd Unedig yw Effaith Gwyrdd sydd wedi’i chynllunio i gefnogi arferion amgylcheddol a chymdeithasol cynaliadwy o fewn sefydliadau ac yn canolbwyntio ar hwyluso newid mewn ymddygiad.

Mae Prifysgol Caerdydd yn un o sawl sefydliad byd-eang sy’n cymryd rhan yn y rhaglen unigryw hon.   

Green impact logo

Y Gwobr LEAF

Mae Canolfan Technoleg Gofal Iechyd Accelerate, sy’n cael ei harwain gan Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, wedi derbyn gwobr yn sgil ei hymdrechion i helpu i wella cynaliadwyedd ac effeithlonrwydd labordai’r brifysgol.