Uwchgynhadledd Gofal Iechyd AI4

05 Mai – 06 Mai 2021, Ar-lein

Dros ddau ddiwrnod, mae Uwchgynhadledd Gofal Iechyd 2021 Ai4 yn casglu ynghyd arweinwyr busnes ac ymarferwyr data i hwyluso’r gwaith o fabwysiadu deallusrwydd artiffisial a thechnoleg dysgu peiriant.

Ffocws: Digidol, Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Archebwch eich lle yn AI4 heddiw.

Advanced Therapies – Ar-lein

19 Mai – 21 Mai 2021, Ar-lein

Yn disgrifio ei hun fel y digwyddiad Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch sy’n canolbwyntio ar fasnach mwyaf yn y byd. Mae Advanced Therapies 2021 yn casglu’r gymuned gwyddorau bywyd ynghyd i gwrdd, i wneud busnes ac i ddatrys yr heriau sy’n atal Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch rhag cyrraedd y farchnad ac achub bywyd cleifion.

Ffocws: Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch

Archebwch eich lle yn Advanced Therapies Ar-lein heddiw. 

Bio Integrates

20 Mai 2021, Ar-lein

Gan fynd i’r afael ag anghenion cwmnïau arloesol sy’n datblygu therapïau’r dyfodol, mae’r gynhadledd undydd hwn yn fforwm unigryw ar gyfer trafod y prif heriau sy’n effeithio ar y sector.

Ffocws: Iechyd a Gofal Cyffredinol, Meddygaeth Fanwl, Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth

Archebwch eich lle yn Bio Integrates! 

DMEA – Connecting Digital Health

07 Mehefin – 11 Mehefin 2021

Yn disgrifio ei hun fel prif lwyfan Ewrop ar gyfer gofal iechyd digidol. Bydd DMEA 2021 yn darparu ymwelwyr masnach â rhaglen gynhwysfawr â’r meysydd ffocws cyngres, hyfforddiant a rhwydweithio ynghylch pob agwedd ar ofal iechyd digidol.

Ffocws: Digidol, Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Archebwch eich lle ar gyfer DMEA - Connection Digital Health.

Future Health Innovations: Cyfres Haf Wythnos Iechyd y DU

08 Mehefin – 10 Mehefin 2021, Ar-lein

Ymunwch â’r gynhadledd ar-lein ryngweithiol, fyd-eang hon lle byddwch yn ennill pwyntiau CPD a CME drwy’r seminarau addysgiadol, llawn gwybodaeth ac yn cwrdd, yn rhwydweithio ac yn gwneud busnes â gweithiwr iechyd proffesiynol o gyfforddusrwydd eich desg neu’ch dyfais glyfar.

Ffocws: Iechyd a Gofal Cyffredinol

Archebwch eich lle yn Future Health Innovations.

BIO Digital

10 Mehefin – 18 Mehefin 2021, Ar-lein

Cyflymu bio-chwyldro drwy bartneriaethau a chydweithio byd-eang, ac arweinyddiaeth agweddau. Mae BIO Digital yn disgrifio ei hun fel “digwyddiad addysg a phartneriaethau biotechnoleg ar-lein mwyaf y byd”, gan gynnull miloedd o arweinwyr ac arloeswyr biotechnoleg byd-eang.

Ffocws: Digidol, Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Archebwch eich lle yn BIO Digital

Cynhadledd Confed y GIG

15 Mehefin – 17 Mehefin 2021, Ar-lein

Cyfle i bob rhan o’r aelodaeth fyfyrio ar ddatblygiadau yn ystod y pandemig ac i edrych ar yr heriau a’r cyfleoedd sydd i ddod.

Ffocws: Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth

Archebwch eich lle ar gyfer Cynhadledd Confed y GIG heddiw.

Cynhadledd Meddygaeth Fanwl y Byd

16 Mehefin – 18 Mehefin 2021, Ar-lein

Mae Cynhadledd Meddygaeth Fanwl y Byd yn Silicon Valley, UDA. Yn casglu ynghyd arweinwyr cydnabyddedig, y prif ymchwilwyr byd-eang a gweithwyr meddygaeth proffesiynol, yn ogystal ag arloeswyr ar draws y sectorau gofal iechyd a biotechnoleg. Mae’r Prif Feysydd a’r Arddangosfeydd (7 i gyd) yn darparu cymysgedd o safbwyntiau sydd wedi ennill eu plwyf a rhai sy’n dod i’r amlwg.

Archebwch eich lle yng Nghynhadledd Meddygaeth Fanwl y Byd heddiw.

Medtech Integrates

22 Mehefin 2021, Ar-lein

Mae MedTech Integrates yn rhoi sylw i anghenion y gymuned Technoleg Feddygol i oresgyn heriau er mwyn trawsnewid diagnosteg a dyfeisiau ym maes gofal iechyd.

Ffocws: Meddygaeth Fanwl, Cynnyrch Meddyginiaethol Therapiwtig Uwch

Archebwch eich lle yn Medtech Integrates.

Mae manylion y digwyddiadau'n gywir ar adeg cyhoeddi, ond gallant newid, yn enwedig yng ngoleuni pandemig parhaus Covid-19. Nid yw Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn gyfrifol am gynnwys ar safleoedd allanol.