Mae ein cynnig i gefnogi diwydiant yn eang, ac mae’n dibynnu i raddau helaeth ar eich math o fusnes a’ch arbenigedd.

Mae’r cymorth pwrpasol rydym yn ei gynnig ar gael i bob cwmni sy’n awyddus i ymgysylltu â’r ecosystem iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae enghreifftiau o’r hyn rydym yn ei wneud yn cynnwys:  

I gael rhagor o wybodaeth am gael gafael ar y gwasanaethau hyn, cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at hello@lifescienceshubwales.com. A fyddech cystal â rhoi cymaint o fanylion cychwynnol â phosibl i ni. 

Os oes gennych chi syniad neu brosiect arloesol yn barod a’ch bod yn chwilio am gymorth i gyflymu eich arloesedd, cysylltwch â ni drwy ein ffurflen ymholiad arloesi