Cwblhaodd Ceri ei BSc mewn Biocemeg a Ffisioleg a PhD mewn Bioleg Foleciwlaidd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ganddi gefndir ymchwil eang mewn cymhwyso technoleg arloesol i sbectrwm eang o feysydd biowyddoniaeth o ddiagnosteg meddygol i wenwyneg amgylcheddol.

Cyn ymuno â thîm Cyflymu, cafodd Ceri brofiad o drosi ymchwil yn y byd academaidd a diwydiant. Roedd hi’n Uwch Wyddonydd / Rheolwr Prosiect a Swyddog Diogelwch Biolegol i gwmni Biotechnoleg yng Nghymru am ddeng mlynedd, lle bu’n rheoli gwyddonwyr a oedd yn gweithio ar ddiagnosteg in vitro, a chyflawnodd waith ar brosiectau mawr. Hi yw Swyddog Meinweoedd Dynol y Ganolfan Arloesi Clinigol ac mae ganddi ddealltwriaeth o’r llywodraethu sydd ei angen i weithio gyda’r GIG. Mae hi wedi ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am nawdd, patentau a chyhoeddiadau academaidd.

Yn ystod ei gyrfa, bu’n gweithio gyda rhwydwaith eang o academyddion (o lawer o ddisgyblaethau), clinigwyr a chynrychiolwyr o fusnesau bach a chanolig a chwmnïau byd-eang wrth drosi gwaith ymchwil a datblygu portffolio ymchwil amrywiol. Mae rôl Ceri ar hyn o bryd yn cynnwys ymgysylltu â diwydiant, clinigwyr ac academyddion i ganfod a datblygu prosiectau newydd ar y cyd yn unol â pholisïau Cyflymu.