Mae Corinne yn cynnig profiad helaeth o Arloesi a Masnacheiddio ymchwil, gyda diddordeb brwd mewn Gwyddorau Bywyd. Mae hi’n gwerthfawrogi cydweithio, ac yn ystod y degawd diwethaf mae hi wedi datblygu rhwydwaith proffesiynol amrywiol yn yr Ecosystem Gwyddorau Bywyd yng Nghymru.

Mae rôl Corinne yn Cyflymu Arloesi Clinigol yn cynnwys ymgysylltu â chwmnïau, ymchwilwyr a chlinigwyr i gwmpasu, cyd-ddatblygu a hwyluso’r gwaith o gyflawni prosiectau Cyflymu.

Mae gan Corinne arbenigedd penodol mewn Eiddo Deallusol, Trosglwyddo Technoleg, arian pontio a rheoli prosiectau. Cyn ymuno â Cyflymu, bu Corinne yn gweithio yn yr Hwb Gwyddorau Bywyd fel Rheolwr Prosiect y Gronfa Pontio Gwyddorau Bywyd, cynllun profi cysyniadau gan Lywodraeth Cymru a oedd yn werth £3.1 miliwn. Bu hefyd yn gweithio ym maes Trosglwyddo Technoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ac fel archwilydd patentau yn Swyddfa Eiddo Deallusol y Deyrnas Unedig. Mae gan Corinne PhD mewn Cemeg, a dechreuodd ei gyrfa fel ymchwilydd ôl-ddoethurol mewn darganfod cyffuriau, gan weithio’n agos gyda’r diwydiant a chymryd rhan mewn prosiect aml-ddisgyblaeth mawr gan yr Undeb Ewropeaidd. Yn wreiddiol, daw Corinne o Montpellier (Ffrainc) a graddiodd o “Ecole Nationale de Chimie de Montpellier”. Mae ganddi ddiddordeb hirhoedlog mewn ieithoedd, mae hi’n rhugl yn Ffrangeg a Saesneg, ac mae hi hefyd yn mwynhau ymarfer ei Sbaeneg. Mae’n gyfuniad gwych