Corinne yw Dirprwy Gyfarwyddwr Partneriaeth Arloesi Clinigol Caerdydd a Rheolwr Partneriaeth Gwyddor Iechyd Academaidd De Ddwyrain Cymru, sy’n gweithio ar ryngwyneb y byd academaidd a’r GIG i ysgogi partneriaethau newydd rhwng sefydliadau ymchwil a’r sector masnachol.

Astudiodd Corinne am ei gradd a’i PhD mewn Biocemeg ym Mhrifysgol Caergrawnt gyda lleoliadau tymor byr ym Mhrifysgol Lerpwl ac Adran Geneteg Ysgol Feddygol Harvard. Yn dilyn hynny, bu’n gweithio mewn ymchwil academaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt ac mae ganddi brofiad diwydiannol mewn Biodechnoleg, gyda chwmni deillio bychan yng Nghaergrawnt a chwmni biotechnoleg mwy yn Nenmarc.

Mae ganddi brofiad mewn Biocemeg, Bioleg foleciwlaidd a Chemeg. Cyn iddi gael ei chyflawni ar hyn o bryd, bu Corinne yn gweithio ym maes Trosglwyddo Technoleg ym Mhrifysgol Caerdydd ac Ymchwil Trosi gyda Chynghrair Glannau Hafren.