Mae gan James Doethuriaeth mewn Niwroendocrinoleg o Goleg y Brenin, Llundain. Yn dilyn hyn, bu’n gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil trosi fel ymchwilydd ôl-ddoethurol. Cyn ymuno â ni, roedd James yn rhan o Dîm Arloesi Ymddiriedolaeth Wellcome. Drwy’r gwaith hwn, bu James yn helpu ymchwilwyr a mudiadau ledled y byd i drawsnewid syniadau, darganfyddiadau a dyfeisiadau gwych yn driniaethau, cynnyrch a ffyrdd o wella clefydau. Gan fuddsoddi mewn amrywiaeth eang o dechnolegau gan gynnwys darganfod cyffuriau, brechiadau, dyfeisiau meddygol a thechnolegau llwyfan, gweithiodd James yn agos â sefydliadau Biotechnoleg, Fferylliaeth, y byd academaidd a chyrff anllywodraethol. Mae hefyd wedi gweithio ym maes Datblygu Busnes gyda Throsglwyddo Technoleg a Biotechnoleg. James yw rheolwr datblygu Busnes a Masnachol y rhaglen Cyflymu yn Cyflymu Arloesi Clinigol; gan arwain ymdrechion i ganfod a datblygu cyfleoedd cydweithio gyda phartneriaid diwydiannol. Gweithio i greu cysylltiadau allweddol er mwyn galluogi cydweithio posibl ar draws rhanddeiliaid Cyflymu. Mae James hefyd yn cyfrannu at ddatblygu prosiectau amrywiol.