Prif ddiddordeb ymchwil Dr Sean Jenkins yw cymhwyso Thermograffi Isgoch i’r astudiaeth o brofiad defnyddiwr yn ystod rhyngweithiad rhwng dyn a chynnych.

Mae PhD ac ymchwil cyhoeddedig Sean wedi sefydlu bod gweithgarwch seicolegol yn ystod gwahanol lefelau o ryngweithio cynnyrch yn galw am ymatebion ffisiolegol awtonomig, sy’n dod i’r amlwg yn fasodynameg y talcen dynol ac a welir ar ffurf newidiadau mewn tymheredd y gellir eu cipio a’u dadansoddi drwy ddefnyddio delweddu thermal.

Dengys waith Sean bod Thermograffi Isgoch yn cynnig techneg fesur wrthrychol ddigyswllt ymarferol y gellir ei defnyddio i ddeall a rhagfynegi profiadau defnyddwyr yn ystod rhyngweithio â chynnyrch.

Mae gwaith arbrofol Sean wedi llwyddo i ddefnyddio triongliant rhwng delweddu thermal, Electroencephalogram (EEG) a mesurau gwrthrychol i adnabod a mesur cyflyrau gwybyddol ac affeithiol tonig a chyfnodol yn ystod rhyngweithio dynol-cynnyrch ffug.

Awgrymodd y canfyddiadau y gallai ‘mathau’ penodol o fewn poblogaeth sampl gael eu hadnabod drwy ddefnyddio differyn anghymesuredd tymheredd y talcen, sydd wedi dangos ei fod yn gysylltiedig ag anghymesuredd gwaelodol mewn gweithgaredd EEG blaen, marciwr cydnabyddedig o nodweddion a chyflyrau affeithiol.

Mae gan y moddolrwydd delweddu hwn gymhwysiad posibl o fewn maes profiad defnyddwyr a dylunio cynnyrch ac hefyd yn berthnasol i feysydd ymchwil eraill yn cynnwys Seicoffisioleg, Seicoleg a Gofal Iechyd.

Yn ogystal â hyn, mae diddordebau ymchwil academaidd a phroffesiynol Sean yn cynnwys pob agwedd ar Ddylunio Cynnyrch (Theori ac Arfer) gydag addysgu penodol ac ymchwil mewn Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (Braslunio 2D i Fodelu Arwyneb 3D, Delweddu a Phrototeipio) a Ffactorau Dynol (Rhyngweithio â Chynnyrch a Phrofiad Defnyddwyr).

Ffôn: 01792 481242 (est 3242)
E-bost: sean.jenkins@uwtsd.ac.uk