,
-
,

Mae’n bleser gan Arloesedd Anadlol Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru eich gwahodd i ail ddigwyddiad ar-lein Arloesedd Anadlol Cymru. Y tro hwn byddwn ni’n canolbwyntio ar effaith a photensial Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth ym maes iechyd yr ysgyfaint yng Nghymru.

Arlosesi am Werth mewn Gofal Iechyd Anadlol

Ymunwch â ni ddydd Mawrth 1 Mehefin i edrych ar effaith Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth ym maes iechyd anadlol yng Nghymru. Rydyn ni ar fin gorffen cynllunio rhaglen wych, a fydd yn cynnwys cyfle i wrando ar dair astudiaeth achos yn y byd go iawn a rhwydweithio gydag unigolion sy’n gweithio yn y maes hwn ar y rheng flaen.

Agenda

10.00 Croeso a chyflwyniada
10.15 Gosod y cyd-destun: Beth yw Gofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth?
  Trosi gwerth o’r cysyniadol i’r byd go iawn
  Amcan: Archwilio’r ffyrdd y gall arloesi gael effaith a’r ffordd orau o gasglu manylion am effeithiau o’r fath
10.30 Mesur Gwerth mewn Pedwar Cyflwr Anadlol cynrychioladol
  Nifer fach o gyflyrau anadlol sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r angen am ofal iechyd
  Amcan: Nodi’r offer presennol sy’n cael eu hargymell i fesur canlyniadau’n ymwneud â chleifion (PROM) mewn ymarfer ac ymchwil gofal iechyd
10.50 Egwyl
11.00 Cefnogi’r Daith at Ofal Iechyd sy'n Seiliedig ar Werth
11.10 Astudiaethau Achos – Ystafelloedd ar wahân:
  Anadlydd ar gyfer clefyd y llwybr anadlu
  Ap ffôn clyfar ar gyfer hunanreoli afiechydon
  Offeryn diagnostig newydd
11.40 Adrodd yn ôl o’r ystafelloedd ar wahân - Crynodeb a chlo

 

Gydag archebion bellach ar agor, cwblhewch eich cofrestriad nawr a rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn y digwyddiad.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y digwyddiad neu am waith Arloesedd Anadlol Cymru a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, anfonwch e-bost at events@lshubwales.com