,
-
,

Mewn partneriaeth â Therapïau Datblygedig Cymru, hoffai Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein sy’n canolbwyntio ar y dirwedd Therapïau Uwch yng Nghymru a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig i ofal iechyd, y byd academaidd a diwydiant.

ARCHEBWCH EICH LLE YMA

Image of text of title of the event

Bydd ‘ATMP – Y Dirwedd, yr Heriau a’r Cyfleoedd yng Nghymru’ yn cael ei gadeirio gan Cath O’Brien MBE (Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Gwaed Cymru ac Aelod o Fwrdd, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru), ynghyd â’r aelodau canlynol o’r panel:

  • Dr Mark Briggs, Pennaeth Therapi Genynnol a Chelloedd – Gwasanaeth Gwaed Cymru
  • Yr Athro Steve Conlan, Athro Bioleg Foleciwlaidd a Chelloedd - Prifysgol Abertawe
  • Len Richards, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  • Dr Ceri Jones, Haematolegydd Ymgynghorol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bydd ein panel gwesteion o arbenigwyr clinigol, academaidd, diwydiant a llunio polisïau yn gwneud y canlynol

  • Rhoi darlun o’r dirwedd bresennol drwy rannu astudiaethau achos a gwybodaeth am waith ATMP yng Nghymru ar hyn o bryd.
  • Rhannu manylion o ymchwil arloesol diweddar gan Therapïau Datblygedig Cymru a chynlluniau ar gyfer y dyfodol.
  • Tynnu sylw at yr heriau y mae clinigwyr a’r diwydiant yn eu hwynebu gan nad yw gwasanaethau gofal iechyd wedi’u ffurfweddu i dderbyn, mabwysiadu a defnyddio’r therapïau hyn yn eang ac yn rheolaidd.
  • Edrych ar y newidiadau sydd eu hangen o ran y daith o’r ‘fainc i ochr y gwely a thu hwnt’ er mwyn sicrhau bod claf yn cael mynediad teg at y therapïau trawsnewidiol hyn o fewn GIG Cymru.
  • Rhoi darlun o’r sefyllfa unigryw y mae Cymru ynddi gyda’i grŵp agos a rhyngweithiol o arbenigwr amlddisgyblaethol ym maes Cynnyrch Meddyginiaethol Therapïau uwch. 

ARCHEBWCH EICH LLE YMA

Bydd gwahoddedigion yn cael eu gwahodd i gyflwyno cwestiynau i’r panel wrth gofrestru – er mwyn i’r panel allu ymateb i ymholiadau a phryderon allweddol y cyfranogwyr trwy gydol y digwyddiad.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn Saesneg.