,
-
,

 

 

Busnes Cymru Digwyddiad Arlein: Dechrau arni i ehangu - Sut i fod yn barod i fuddsoddi

Business Wales Logoo

Pa bynnag gam mae eich busnes arno, gall ceisio buddsoddiad fod yn brofiad brawychus tu hwnt, yn enwedig pan nad ydych yn gwybod pwy i gysylltu ag o, y broses rydych angen ei chymryd a beth sydd ei angen arnoch i gychwyn eich taith. 

Sut ydych chi'n gwybod a yw eich busnes yn barod i wneud buddsoddiad?

Bydd y sesiwn hon yn ateb y cwestiynau hyn ac yn chwalu'r mythau wrth wraidd buddsoddi.

Yn ystod y sesiwn, byddwn yn adolygu'r system ariannol a'r darparwyr buddsoddiadau sy'n gweithredu.

  • Byddwch yn deall beth maen nhw'n chwilio amdano o ran cyfle i fuddsoddi
  • Sut maen nhw'n asesu eich busnes a'r ffordd orau i fynd ati
  • Byddwch yn dysgu'r gwahaniaeth rhwng Cynllun Busnes, Memorandwm Gwybodaeth, Dogfen Strategaeth a Chyflwynydd
  • Byddwch hefyd yn gallu gwahaniaethu rhwng cyflwyniad cryno marchnata a chyflwyniad cryno cyflwynydd, a’r amser cywir i'w defnyddio nhw i wella eich cyfradd llwyddo

Drwy gydol y sesiwn hon byddwch yn clywed gan fuddsoddwyr ac entrepreneuriaid sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn codi buddsoddiad sylweddol er mwyn i chi allu gwneud asesiad manwl o'ch busnes neu syniad busnes i adnabod a yw'n barod am fuddsoddiad, beth rydych ei angen i gyrraedd y cam hwnnw, a'r ffordd fwyaf cost effeithiol o wneud hyn.

Byddwch hefyd yn cael mynediad at Gynghorydd Busnes profiadol, wedi'i ariannu'n llawn, all eich cefnogi chi gyda'ch uchelgais twf personol.

Cysylltwch â'n tîm heddiw ar 01656 868500 i sicrhau eich lle ac i dderbyn cyfarwyddiadau ar ymuno.