,
-
,

Ymunwch â ni 8 Hydref (trwy Microsoft Teams) i glywed sut mae gwahanol sefydliadau wedi bod yn defnyddio eu data yn wahanol o ganlyniad i bandemig Coronafeirws.

Covid-19 Using Data Differently - 8 October

Dan gadeiryddiaeth Allan Wardhaugh, Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol yn BIP Caerdydd a'r Fro, byddwn yn clywed gan Keith Hawkins, Arbenigwr Arweiniol (Gwybodaeth) yn GGGC, ar ddatblygiad cyflym eu Hwb Data COVID. Byddwn hefyd yn croesawu ein cydweithwyr o Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Gwlad yr Haf i glywed sut y gwnaethant greu, profi, defnyddio ac iteru gwasanaeth ymateb COVID o'r dechrau i'r diwedd gyda dull a arweinir gan blatfform data.

Byddwn yn cyhoeddi mwy o siaradwyr gwadd yn fuan.

Bydd y linc i ymuno a'r digwyddiad yn cael ei ddanfon ar 7Hydref 2020.

Cofrestrwch eich lle heddiw!
Covid-19: Defnyddio Data yn Wahanol