,
-
,
3 Assembly Square, Cardiff Bay, Cardiff, CF10 4PL

Bydd cyfarfod y fforwm diwydiant yn ceisio trafod y meysydd allweddol sydd o ddiddordeb a amlygwyd yn y lansiad ym mis Hydref 2019. Bydd cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a'r GIG yn trafod y cyfoeth o ddata sydd ar gael ledled Cymru a'r dulliau er mwyn defnyddio'r data hwnnw i lywio gofal cleifion. Ar ben hynny, bydd trafodaethau ar gytundebau gweithio ar y cyd a'r newyddion diweddaraf gan Rwydwaith Canser Cymru am sut y gall diwydiant ymgysylltu â GIG Cymru yn fwy effeithlon. Rhwydwaith Canser Cymru a chanolfan Ymchwil Canser Cymru sy’n trefnu’r cyfarfod hwn a gynhelir yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Bydd y cynrychiolwyr yn cynnwys penderfynwyr allweddol yn y sector gofal iechyd a bydd cyfleoedd i rwydweithio trwy gydol y dydd.

Archebu nawr!

Cancer Industry Forum Header