,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay, CF10 4PL

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn croesawu Claremont Communications i’r Hwb i drafod newid ymddygiad ar gyfer materion cymdeithasol.

Cliciwch yma i archebu eich lle.

Behaviour Change Briefing Image

Ymunwch â ni ddydd Mawrth 24 Medi, pan fydd Claremont yn trafod eu canfyddiadau mewn perthynas â chyfathrebu ar gyfer newid ymddygiad. Bydd y sesiwn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o drafod theori, strategaeth a chynllunio, i sut mae eu gwaith ym cymharu ag ymgyrchoedd mwy traddodiadol. Mae’r bore hefyd yn gyfle i chi ystyried sut byddech chi’n rhoi eu theori nhw ar waith wrth gyflawni eich rôl eich hun.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am y meddylfryd diweddaraf o ran cyfathrebu ar gyfer newid ymddygiad a sut mae’r technegau a’r prosesau hyn yn gweithio yn y byd go iawn, drwy enghreifftiau o astudiaethau achos diweddar.

Defnyddiwch y ddolen isod i archebu lle ac ymuno â ni yn yr Hwb wrth i ni gynnal bore difyr yn dysgu am iechyd a gofal cymdeithasol.

Ynglŷn â Claremont

Mae Claremont yn asiantaeth gyfathrebu ar gyfer newid ymddygiad sy’n arbenigo mewn materion cymdeithasol.

Maent yn gweithio gyda brandiau, llywodraethau ac elusennau i’w helpu i roi gwyddor ymddygiad ac egwyddorion ‘pwnio’ (nudge) ar waith wrth gyfathrebu. Maent yn arbenigo hefyd mewn ymgyrchoedd yn y cyfryngau aml-sianel.

Mae eu hymgyrchoedd fel arfer yn newid ymddygiad presennol, yn dechrau ymddygiad newydd, yn rhoi’r gorau i ymddygiad niweidiol neu’n atal pobl rhag mabwysiadu ymddygiad negyddol.

Cliciwch yma i archebu eich lle.