,
-
,
Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC), Swansea

Dych chi’n gweithredu yn y Sector Gwyddorau Bywyd ac â diddordeb mewn gwella’ch proses ddylunio? Hoffech chi foderneiddio a symleiddio’ch prosesau datblygu cynnyrch? Os felly, gadewch i ni ddangos i chi sut gallwch wella’ch cywirdeb a chyflymdra’ch datblygiadau drwy argraffu 3D.

Delwedd poster ar gyfer fideo
Chwarae

Fe’ch gwahoddir i weithdy hanner diwrnod RHAD AC AM DDIM a fydd yn eich cyflwyno i botensial argraffu 3D. Cyflwynir y gweithdy gan staff arbenigol yn y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC), Abertawe.

Bydd y gweithdy’n rhoi sylw i’r canlynol:

  • Beth sydd angen ei wneud i ymgorffori technoleg argraffu 3D yn eich busnes yn llwyddiannus
  •  Detholiad o dechnolegau argraffu 3D, gan gynnwys manteision ac anfanteision deunyddiau amrywiol, mathau o argraffwyr a dulliau
  • •Arddangosiad byw o argraffwyr 3D
  • Cyfle i drafod priodoldeb argraffu 3D ar gyfer eich heriau busnes
  • Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer y camau nesaf tuag at ymgorffori argraffu 3D yn eich llif gwaith

Bydd y gweithdy’n rhoi blas a dealltwriaeth i chi o gysyniadau allweddol technolegau argraffu 3D a sut y gellir eu cymhwyso o fewn eich busnes er mwyn arbed arian, gwella cyflymdra ac effeithlonrwydd.

Agenda

09:30 - 10:00 Cofrestru a Lluniaeth

10:00 – 11.10 Rhagarweiniad

Camau cyn argraffu 3D

Gweithdy 1: technolegau argraffu 3D

11:10 - 11:25 Egwyl

11:25 – 13:00 Gweithdy 2: sesiwn grŵp a chynllunio gweithredu

Gwerthuso a thrafod y cynllun gweithredu

Cinio a rhwydweithio”

Rhaid cofrestru ar gyfer y digwyddiad drwy Eventbrite. https://bit.ly/329IYno

Mae ATiC yn bartner yn rhaglen Accelerate a gyllidir drwy £33m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Llywodraeth Cymru. Sefydlwyd y rhaglen i gefnogi datblygiad economaidd y sector gwyddorau bywyd yng Nghymru.

WEFO