Digital Event

 

 

cofrestrwch eich lle heddiw

Hywell dda logo

Mewn cydweithrediad â Accelerate, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd ei staff i gyflwyno eu syniadau ar gyfer:

 • ffordd newydd glyfar o wella proses yn y system gofal iechyd
 • Gwella neu ddatblygu dyfais feddygol.

Yna byddwn yn cynnal digwyddiad ar y cyd ddydd Iau 17eg Rhagfyr, 2020.

Yn y digwyddiad bydd y pedwar partner sy'n rhan o'r digwyddiad rhaglen Cyflymu yn mynd trwy'r syniadau a gyflwynwyd i drafod sut y gallent o bosibl eich cefnogi chi i drosi'ch syniadau yn realiti.

Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i'r partneriaid Accelerate dynnu sylw at eu hadnoddau, eu harbenigedd a'u hadnoddau, ynghyd â siarad am brosiectau tebyg y maent wedi'u cefnogi yn y gorffennol. Gobeithio y bydd hyn yn eich ysbrydoli i gyflwyno syniad, os nad ydych wedi gwneud hynny cyn ymuno â ni.

Er mwyn cydweithredu â Cyflymu rhaid i chi:

 • Byddwch yn barod i gydweithio â busnes o Gymru
 • Meddyliwch am syniad sy'n cwrdd â her iechyd neu angen clinigol heb ei ddiwallu
 • Neu byddwch yn her R, D & I.

Cyn i chi gyflwyno'ch syniad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yn union sut y gall y partneriaid Cyflymu eich cefnogi.

Cyflymu Arloesi Clinigol (Prifysgol Caerdydd) bod â thîm hyfedr a gwybodus gyda set sgiliau eang ac yn brofiadol o hwyluso arloesedd gofal iechyd. Maent yn edrych i ddod o hyd i brosiectau byrrach (3-6 mis) sy'n gofyn am werthuso / dilysu, gwybodaeth ymchwil beilot, mewnbwn gwyddonol academaidd, dadansoddiad economaidd iechyd a chyngor clinigol ar gynhyrchion / gwasanaethau / prosesau i lywio gweithgareddau RD&I. Gallant ddarparu:

 • Covid-19 CAT3 testing facilities with dedicated research associate staff and academic expertise for short-medium evaluation/validation/research activities of innovative products, prototypes, sterilisation methods, detection kits, coatings, etc
 • Well established networks and access to their clinical Partnership MDT experts, including devices experts, regulatory compliance, industry and intellectual property experts and NWIS
 • Expert analysis and insights with support from innovation fellows with a wide-range of research expertise, scientific knowledge and extensive access to scientific literature to deliver literature reviews
 • Access to a bank of mutli-disciplinary technologists in CBS, PETIC, BioBank, CUBRIC and the Medicines Discovery Institute and 
 • Cross disciplinary links and relationships including Clinical and Cancer genomics, Psychological medicine and clinical neurosciences, CARBS, HuFEx, Schools of Medicine, Engineering, Bioscience, Pharmacy, Healthcare Sciences, Computer Science, Dentistry, Business and Architecture, Psychology.

Assistive Technologies Innovation Centre (UWTSD), or ATiC for short, have a User Experience (UX) Research Lab in SA1 which is a unique, multi-modality, state-of-the-art laboratory created to support the research needs of the Life Science Sector in Wales.  Powered by a multi-disciplinary team of artists, designers, architects, scientists & engineers, its focus is on understanding people’s needs. It can support you with their:

 • Behavioural & emotion observation, psycho | physiological measurement, bio-mechanical capture & kinematic analysis, 3D scanning and data conversion, 3D computer modelling, visualisation and XR and Additive manufacturing & prototyping
 • 3D scanning / data capture of human faces combined with computer aided topology optimisation to help optimise face mask designs in terms of fit and comfort to improve safety and long-term use
 • Facial expression analysis to evaluate the impact of face mask designs on effectiveness of non-verbal communication and emotional expression
 • Material selection and support with 3D printing and prototyping of new medical product designs for usability testing e.g., ergonomic evaluation and human factors engineering and testing
 • Usability testing – incorporating subjective measures alongside physiological measures such as pressure mapping or thermal mapping to test fit and comfort of specialised seating for disabled users.
 • Behavioural testing using tools such as behavioural coding, eye tracking and facial expression analysis to evaluate user – patient interactions through online platforms

Health Technology Centre (Swansea University) has a dedicated team of post-doctoral technologists, innovation and data science specialists, technicians and project managers, alongside its new high spec laboratory facilities. They can also help you with:

 • Cellular & molecular biology and provide access to start of the art facilities to investigate cellular molecular changes at the single cell and population level
 • Imaging and imag analytics with 2d and 3d imaging for biological and natural/synthetic materials enabling
  extraction of data from images using a range
  of computer-aided techniques for atomic force microscopy, analysis of digital bio-images, scanning electron microscopy and much more
 • Data science with solid foundations in data science concepts and technologies for extracting information and access to restricted to authorised personnel with highly secure services in life with the Data Protection Act.

Submit your idea and book your space today

And if you haven't got an idea to submit this time, we would still love to have you come and join in the conversation on the day.

If you have any questions, please email them to Alun.Franks@lshubwales.com 

We look forward to having you join us!