,
-
,

Croeso i Cyflymu - Cyflymydd technoleg iechyd Cymru

a photo of the event logo

Archebu eich tocynnau heddiw

Croeso i Cyflymu - Cyflymydd technoleg iechyd Cymru

  • Oes gennych chi syniad ar gyfer technoleg iechyd, ond yn ansicr ynglŷn â beth yw’r camau nesaf?
  • Ydych chi’n fusnes sydd eisiau ehangu ar y cynnyrch rydych yn ei gynnig?
  • Ydych chi’n weithiwr gofal iechyd proffesiynol sydd wedi dod o hyd i ffordd glyfar o wella proses, ac sydd eisiau cymorth i ddatblygu’r syniad?

Os felly, rydyn ni eisiau gweithio gyda chi!

Ymunwch â Chanolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC), Canolfan Technoleg Iechyd (HTC), Cyflymydd Arloesi Clinigol (CIA) a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wrth i ni arddangos rhai o'r prosiectau, cynhyrchion a syniadau ysbrydoledig ac arloesol y mae'r rhaglen Cyflymu wedi helpu busnesau i ddatblygu.

Bydd AgorIp yn ymuno â ni hefyd, sy'n helpu pobl i wireddu potensial eu syniad, eu cynnyrch neu eu hymchwil. Byddant yn siarad am fynd â'ch eiddo deallusol i'r farchnad a sut maent yn cysylltu ag Accelerate, gyda chefnogaeth astudiaeth achos.

Bydd cyfle hefyd i rwydweithio yn yr ystafell sgwrsio ar-lein ar ddiwedd y weminar.

Agenda (More information to follow)

  • 10:30 Rhaglen Cyflymu – Cyflwyniad i Cyflymu
  • 10:40 Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru - Heriau ac anghenion gwasanaethau iechyd a gofal yng Nghymru
  • 10:55 Canolfan Technoleg Iechyd - Arloesi technoleg gofal iechyd yng Nghymru
  • 11:10 Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol - Arloesi strategol a phrofiad blaengar y defnyddiwr
  • 11:25 Cyflymydd Arloesi Clinigol - Cyflymu arloesedd clinigol yng Nghymru
  • 11:40 Holi ac Ateb
  • 11:50 Rhwydweithio ac astudiaethau achos

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly archebwch eich tocyn heddiw.