-
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

Cyfres Seminarau DHEW - Rhyngrwyd Pethau a Seiberddiogelwch

Mae Seminarau Ecosystem yn rhoi cyfleoedd i bartneriaid ecosystem drafod materion a phynciau gydag arbenigwyr o ystod eang o sectorau ar fformat seminar neu weithdy.

Maent yn cynnig cyfle i bartneriaid ecosystem rannu mewnwelediad a meithrin gwybodaeth gan arbenigwyr pwnc mewn lleoliadau bach, anffurfiol.

Fel rhan o raglen Seminarau'r Ecosystem, rydym wedi dod ag arbenigwyr ar seiber-ddiogelwch ynghyd i drafod sut mae'r rhyngrwyd o bethau yn galluogi gwelliannau gofal iechyd, pa adnoddau sydd ar gael o fewn Cymru ar seiber-ddiogelwch a sut y gallwch wneud yn siŵr bod eich ddyfais neu wasanaeth yn ddiogel. Mae ein siaradwyr yn cynnwys:

  • Nick Lewis, Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru- "sut mae rhyngrwyd pethau yn galluogi gofal iechyd-safbwynt y cwsmer ".
  • John Davies, Cyber Wales - "Adnoddau seiberddiogelwch ar gael yng Nghymru ".
  • Matt Knight a Sean Gilliford, Gemserv - "Sicrhau bod eich dyfais neu wasanaeth yn ddiogel ".

Mae dwy sesiwn i'r digwyddiad hwn- mae'r sesiwn foreol o 10.30am i 12.30pm ar gyfer darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol ac mae sesiwn y prynhawn o 1.30pm i 3.30pm wedi'i hanelu at ddiwydiant, yn enwedig busnesau bach a chanolig. 

Mae yna leoedd cyfyngedig felly os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu anfonwch e-bost digital@lshubwales.com. Bydd cyfle hefyd i gael sgyrsiau un-i-un gyda'n siaradwyr os oes gennych faterion neu gwestiynau penodol.