-
Caerdydd, y DU

Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yw’r sefydliad cenedlaethol i arweinwyr gwasanaethau cymdeithasol Cymru.

ADSS

Ein gwaith yw cynrychioli llais torfol cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol a phenaethiaid gwasanaethau wrth ymdrin â materion sy’n ymwneud â pholisïau, ymarfer ac adnoddau yn y maes gofal cymdeithasol, a hynny yn genedlaethol a rhanbarthol.

Mae’r digwyddiad yn un i aelodau’r gweithlu gofal yng Nghymru a’r rheini sydd â diddordeb mewn gofal cymdeithasol – o staff rheng flaen a myfyrwyr i gyfarwyddwyr ac uwch reolwyr gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, ynghyd ag aelodau llywodraeth leol a’r llywodraeth ganolog, ac uwch reolwyr o’r sectorau gwirfoddol, annibynnol, iechyd, addysg a thai.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn mynychu?
Cofrestrwch eich lle heddiw!