,
-
,
ONLINE EVENT

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a Phartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru yn eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein a allai fod o ddiddordeb i chi a’ch cydweithwyr.

Providing PPE  and getting it right

Yn ystod y digwyddiad ar-lein, bydd panel o gyfranwyr gwadd yn:

  • Egluro sut mae cyfarpar diogelu personol yn cael ei ddefnyddio mewn amgylcheddau iechyd gwahanol.
  • Darparu gwybodaeth ddiweddar ynghylch y gofynion presennol am gyfarpar diogelu personol yng Nghymru yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.
  • Amlinellu’r hyn mae angen i weithgynhyrchwyr ei wneud – ac ystyried – er mwyn cynhyrchu a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yn effeithiol.
  • Rhoi golwg gyffredinol o borth arloesi Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a sut mae’n cael ei ddefnyddio i dderbyn cynigion o gefnogaeth gan ddiwydiant.

Bydd ‘Darparu Cyfarpar Diogelu Personol – a gwneud pethau’n iawn’ yn cael ei gadeirio gan Chris Martin, Dirprwy Gadeirydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Gofynnir i’r mynychwyr gyflwyno cwestiwn i’r panel wrth gofrestru – er mwyn i’r panel allu ymateb i ymholiadau a phryderon allweddol.