,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

              

 

 

 

evidence standards

Sut mae technolegau gwerthuso gofal iechyd ddigidol dda yn edrych fel? Sut y gallwch gasglu’r dystiolaeth gywir i ddangos effeithiolrwydd a gwerth eich cynnyrch neu wasanaeth Newydd? Sut ydych chi’n gwybod pa dechnoleg fydd yn sicrhau’r canlyniadau cywir? 

Ym mis Rhagfyr 2018, lansiodd NICE, gan weithio gyda Public Health England, MedCity a Digital Health London, safonau Newydd ar gyfer gwerthuso er mwyn sicrhau bod technolegau Newydd yn effeithiol yn glinigol a’u bod yn cynnig gwerth economaidd. Bwriad y safonau yw ei gwneud yn haws i arloeswyr a chomisiynwyr ddeall beth mae tystiolaeth dda ar gyfer technolegau gofal iechyd digidol yn edrych. 

Mae Technoleg Iechyd Cymru ac Eecosystem Iechyd Digidol Cymru yn cynnal gweithdy i adolygu safonau NICE er mwyn ein helpu i ddeall pa safonau tystiolaeth y gellid eu cael yng Nghymru. Byddwn yn clywed gan bobl sy'n rhan o'r gwaith o ddatblygu safonau NICE ac yn cael sesiwn gweithdy i edrych ar y materion neu'r rhwystrau i'r safonau hyn yng Nghymru. 

Er mwyn gwneud y digwyddiad hwn mor ddefnyddiol a chynhyrchiol â phosibl, disgwylir i'r mynychwyr ddarllen y safonau ymlaen llaw, sydd ar gael yma:

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework-for-digital-health-technologies

Bydd y ddigwyddiad yn dechrau efo coffi a chofrestru am 9:30yb efo bwyd yn gael eu darparu am 1yp. 

I chofrestru'ch lle ar gyfer y ddigwyddiad, cliciwch yma.