,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

Datblygu Safonau Tystiolaeth ar gyfer Technolegau Gofal Iechyd Digidol yng Nghymru

 

 

evidence standards

Sut mae technolegau gwerthuso gofal iechyd ddigidol dda yn edrych fel? Sut y gallwch gasglu’r dystiolaeth gywir i ddangos effeithiolrwydd a gwerth eich cynnyrch neu wasanaeth Newydd? Sut ydych chi’n gwybod pa dechnoleg fydd yn sicrhau’r canlyniadau cywir? 

Ym mis Rhagfyr 2018, lansiodd NICE, gan weithio gyda Public Health England, MedCity a Digital Health London, safonau Newydd ar gyfer gwerthuso er mwyn sicrhau bod technolegau Newydd yn effeithiol yn glinigol a’u bod yn cynnig gwerth economaidd. Bwriad y safonau yw ei gwneud yn haws i arloeswyr a chomisiynwyr ddeall beth mae tystiolaeth dda ar gyfer technolegau gofal iechyd digidol yn edrych. 

Mae Technoleg Iechyd Cymru ac Eecosystem Iechyd Digidol Cymru yn cynnal gweithdy i adolygu safonau NICE er mwyn ein helpu i ddeall pa safonau tystiolaeth y gellid eu cael yng Nghymru. Byddwn yn clywed gan bobl sy'n rhan o'r gwaith o ddatblygu safonau NICE ac yn cael sesiwn gweithdy i edrych ar y materion neu'r rhwystrau i'r safonau hyn yng Nghymru. 

Er mwyn gwneud y digwyddiad hwn mor ddefnyddiol a chynhyrchiol â phosibl, disgwylir i'r mynychwyr ddarllen y safonau ymlaen llaw, sydd ar gael yma:

https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/evidence-standards-framework-for-digital-health-technologies

Bydd y ddigwyddiad yn dechrau efo coffi a chofrestru am 9:30yb efo bwyd yn gael eu darparu am 1yp. 

I chofrestru'ch lle ar gyfer y ddigwyddiad, cliciwch yma.