,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

Digwyddiad Gaeaf yr Ecosystem Iechyd Digidol Cymru - Data ac API

EIDC

Mae ein digwyddiad yn y gaeaf yn canolbwyntio ar sut y gall datrysiadau a yrrir gan ddata wella siwrneiau cleifion a sbarduno effeithlonrwydd. Byddwn yn edrych yn fanwl ar brosiectau cyfredol yng Nghymru - Dr Doctor, Patient Knows Best, Practice Unbound ac arddangosiad olrhain adnoddau - sy'n defnyddio data i wella'r llif gwaith, cynyddu cyfathrebiadau a chynnwys cleifion. Bydd ein siaradwyr yn siarad am eu teithiau, y gwersi a ddysgwyd a sut y maent wedi cyflawni neu'n cynllunio ar gyfer llwyddiant.

Bydd GGGC hefyd yn cyflwyno'r ystorfa ddata genedlaethol a'r cyfleoedd i'r GIG a'r diwydiant a grëir gan yr adnodd data hwn ar gyfer Cymru gyfan.

Bydd y prynhawn yn canolbwyntio ar API. Byddwn yn cynnal gweithdai, gan ofyn am eich barn ar pa APIs ddylid datblygu drwy'r ecosystem yn 2019 a thu hwnt, yn ogystal â sesiwn dechnegol/hacio am blatfform datblygu'r API.

 

 I gofrestu'ch lle yn yr digwyddiad, cliciwch yma.