,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

Digwyddiad Hydref Ecosystem Iechyd Digidol Cymru - Deallusrwydd Artifisial a Roboteg

EIDC

Digwyddiad Medi yr Ecosystem - Deallusrwydd Artiffisial a Roboteg

Fe fydd digwyddiad nesaf yr Ecosystem yn tynnu sylw at prosiectau arloesol DA a Roboteg o Gymru ac ar draws Ewrop - o sgwrsbot sydd yn darparu gwybodaeth I cleifion i'r gallu I gynllunio a gweinyddu gwasanaethau ysbyty.

Alan Davies, Cyfarwyddwr Iechyd Digidol, Innovation Agency - Bydd Alan yn sôn am adroddiad 'State of the Nation' Rhwydwaith DA ASHN, mapio'r sefydliadau gofal iechyd gan ddefnyddio neu gynllunio I ddefnyddio AI ar draws y DU, gan archwilio rhai o'r achosion defnydd cymhellol ac ardaloedd sy'n arddangos potensial cynnar am arloesedd aflonydd.

Phil Webb, Cyfarwyddwr Cyswll Cynllunio, Perfformiad ac Arloesedd yn UDT Felindre - Bydd Phil yn rhoi diweddariad ar RiTTa, erbyn hyn mae'r sgwrsbot wedi mynd yn fyw gyda chleifion Felindre.

Nuno Fórneas, Aelod Bwrdd, a Ricardo Gil Santos, Rheolwr o Healthcare Business Consulting, Glintt -  Mae Glintt yn adeiladu deallusrwydd artiffisial yn eu datrysiadau TG a llif Gwaith sy'n bodloni gofynion bron pob gwasanaeth ysbyty, o dderbyn cleifion I bresgripsiwn, cofnodi ymgynghoriadau a chynhyrchion meddyginiaethol, anfonebu a chysylltiadau rhwng cleifion a'r cyfleuster gofal iechyd.

I cofrestru'ch lle i'r digwyddiad, cliciwch yma