,
-
,
Institute of Life Sciences, Ysgol Meddygol Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe

Digwyddiad Therapiwteg Uwch Cymru

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd Cymru a'r Rhwydwaith Arloesedd Gwyddoniaeth Bywyd Celtaidd (CALIN) yn eich gwahodd I ddigwyddiad un dydd sy'n dwyn ynghyd academyddion, clinigwyr a busnesau sy'n ymwneud â datblygu a darparu therapiwteg uwch ledled Cymru.

Bydd sesiynau'n cynnwys trafodaethau sydd yn cael ei arwain gyda academaidd, busnes a chlinigol.

 Therapi Celloedd

- Dr Cath O'Brien - Gwasanaeth Gwaed Cymru

- Dr Randolph Corteling - ReNeuron

- Mrs Mandana Pennick - Ysbyty Cyffredin Wrexham a Canolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru

- Professor Frank Barry - REMEDI, Prifysgol Cenedlaethol Iwerddon, Galway

Meddyginiaeth Cymleth

 - Dr Alan Parker - Prifysgol Caerdydd

- Dr Liliana Ordonez - Prifysgol Abertawe

 

Endidau Cemegol BachSmall Chemical Entities

- Dr Richard Clarkson - Prifysgol Caerdydd

- Dr Lewis Francis - Prifysgol Abertawe

 

Meddyginiaeth manwl / Diagnosteg Cydymaith

- Stephen Hughes - Canolfan Ymchwil Clinigol Gogledd Cymru

- Paul Rickett - Funding Neuro

 

 Keynote Speaker - Dr Tony Sedgwick - Gweithredwr Entrepreneuraidd Feryllol

Fe fydd fwy o siaradwyr yn cael eu cyhoeddi yn fuan.

 

Fydd y digwyddiad yn dechrau am 10yb ac yn gorffen am 6yp, gan cael ei ddilyn gan derbynfa rhwydweithio gyda gwin a caws.