,
-
,
Augusta Suite, Celtic Manor Resort Golf Club

Mae Technoleg Feddygol (MedTech) yn un o brif gryfderau diwydiannol Cymru, gyda chlystyrau sefydledig yn cynnwys rhai o gwmnïau mwyaf blaengar y byd.

Mae'r digwyddiad yma ar gyfer yr holl gymuned Dydd Mawrth Digidol, er bod Medtech yn cynnwys ystod eang o geisiadau technoleg ddigidol, yn cynnwys AI, roboteg a dysgu peiriannau. Dewch i weld sut gall eich arloesi fod yn berthnasol i'r sector meddygol. Hefyd, os ydych chi’n BBaCh gyda chynnyrch sy’n ymwneud â MedTech sydd angen cyllid neu gefnogaeth, yn glinigwr â syniad gwych, neu’n gweithio yn y diwydiant technoleg ac yn chwilfrydig i drafod syniadau gyda chymuned o’r un meddylfryd, yna dyma ddigwyddiad addas i chi!

Yn ystod Dydd Mawrth Digidol mis Hydref, bydd gennym ni ystod eang o arddangoswyr MedTech arloesol. Cawn glywed hefyd gan Chris Hancock, Sylfaenydd & Prif Swyddog Technoleg Creo Medical – un o gwmniiau MedTech Cymru sydd wedi'i restru ar y farchnad AIM o Gyfnewidfa Stoc Llundain - eu prif ffocws yw datblygu a masnacheiddio dyfeisiau llawfeddygol trwy ddod â thrwy ddod â mwy o ynni i endosgopi. Cenhadaeth Creo yw gwella canlyniadau cleifion trwy gymhwyso ynni microdon ac ynni radio i endosgopi llawfeddygol. 

Pam ddylech chi fynychu?

BBaChau - Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi am y cyllid sydd ar gael i gwmnïau sydd â diddordeb mewn gwneud cais am gystadlaethau ariannu cysylltiedig â MedTech, yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio ar gyfer cyllid preifat a chydweithredu.

Clinigwyr: Gallwn helpu i’ch paru chi â chwmnïau arloesol yng Nghymru i’ch helpu i droi eich syniad meddygol yn realiti.

Pawb: Dewch i gyfarfod â’r cwmnïau MedTech arloesol yng Nghymru sy’n datblygu technoleg feddygol arloesol sy’n cael effaith wirioneddol ar iechyd a lles cleifion yn y dyfodol, ledled y byd.