,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay, CF10 4PL

Mae ECHAlliance yn falch iawn i gadarnhau, am y tro cyntaf yn y byd, rydym yn dod ynghyd ag aelodau o’r 10 Ecosystem ar draws y 5 cenedl o Loegr, Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon, yr Alban a Chymru a fydd yn cwrdd yn ein Cyfarfod y 5 Cenedl gyntaf.

ECHAlliance 5 Nations Multi – Ecosystem Gathering

Rydym yn hapus i gynnig y platfform hwn i arddangos arloeson a mentrau presennol ar draws y rhanbarthau, deall yr heriau a wynebir ac i glywed am gyfleoedd yn y dyfodol. Yn ystod y digwyddiad, byddwn yn dysgu am y nifer fawr o brosiectau sy'n cael eu cyflawni ar draws yr Ecosystemau a'r effaith ar ddinasyddion, staff, ein sefydliadau ac ar y systemau iechyd a gofal.

Rydym yn datblygu'r agenda i gynnwys:

  • Cydweithrediad a chaffael arloesi ar draws ffiniau
  • BREXIT ac effeithiau posibl ar Iechyd Digidol
  • Sesiynau paru posibl a sesiynau Pitsio Arloesi
  • Wynebu’r heriau o ddarparu arloeson ofal iechyd mewn meysydd fel AI a Dementia

Trefnir amseroedd y digwyddiad i gynorthwyo gyda theithio ac i rwydweithio gyda'r nos.