,
-
,
Cardiff City Stadium

EIDC - Cyfleoedd Cyllido y Dyfodol

Digital Health

Digwyddiad yr Haf EIDC — 18.07.18

Cafwyd Digwyddiad yr Haf EIDC ei chynnal ar 18fed o Orffennaf 2018, gyda 120 o pobl yn ddod ynghyd i ddysgu am cyfleoedd cyllido y dyfodol. Cafon ni cyflwyniadau oddi wrth Innovate UK am yr cystadleuaeth cyfredol sydd ar dechnoleg aflonyddgar ac hefyd cystadleuthau y dyfodol ar 'Healthy Ageing' a iechyd meddyliol.

 

WEFO a ECH Alliance yn siarad am yr galwadau Horizon 2020 sydd i ddod 

Andy Bleadon - Upcoming Horizon 2020 Health Calls 2018-2020

 

Y diweddaraf ar rhaglen CYFLYMU gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Gareth Davies - ACCELERATE Update

 

Cyflwyniad oddi wrth tim GovTech Catalyst ar y rownd nesaf am cyllid sydd i ddod a Cyngor Sir Fynwy ar ei prosiect GovTech Catalys yn taclo ynysiad gwledig.

Kate Williams - Monmouthshire Council - GovTech Catalyst

 

Gwnaeth yr prynhawn cynnig cyflwyniadau fanwl ar sut i gael llwyddiant gyda bidiau Innovate UK a Horizon 2020, yn ogystal a gwybodaeth ar y gefnogaeth sydd ar gael oddi wrth WEFO a gweithdy yn archwilio'r heriau a'r cyfleoedd sydd ar gael trwy CYFLYMU. 

 

Andy Bleadon - ECHAlliance - Ysgrifennu cynnig llwyddiannus

Andy Bleadon - ECHAlliance - Writing a Successful Proposal Workshop

Vanessa Davies - WEFO - Horizon 2020

Vanessa Davies - Horizon 2020 Workshop