,
-
,
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

Wedi clywed am 'API' on ddim yn siwr beth ydyn nhw neu beth mae nhw fod wneud?

Eisiau ddeall fwy am yr agweddau technegol ar 'APIs' yr Ecosystem?

EIDC

Mae Wikipedia yn ddiffinio API fel:

"Set o ddiffiniadau, protocolau ac offer ar gyfer meddalwedd cymwysiadau adeiladu. Yn gyffredinol, mae'n gyfres o ddulliau cyfathrebu sydd wedi'u ddiffinio'n glir rhwng gwahanol gydrannau meddalwedd."

Mae 'APIs'  yn caniatáu i feddalwedd nad yw'n gysylltiedig siarad â'i gilydd, gan adeiladu pontydd rhwng dau gais wahanol, gan ganiatáu i ddata lifo. Ond sut y gall APIs wella o ran darparu iechyd a gofal yng Nghymru?

Bydd sesiwn y bore digwyddiad y gwanwyn Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yn arddangos 'APIs' mewn gofal iechyd sydd wedi cael effaith sylweddol ar wella'r ddarpariaeth a'r canlyniadau i gleifion, clinigwyr a staff.

Mae sesiwn y prynhawn yn deifio'n ddwfn i'r APIs a ddatblygir ac a gyflwynir drwy'r Ecosystem. Dewch â'ch gliniadur i sesiwn dechnegol ymarferol yn ymdrin â sut mae'r gweinydd HAPI wedi'i greu, ein cynnydd o ran dogfennaeth ac i ddarparu cyfleoedd i adeiladu apps demo ar yr 'APIs'.

Gwyliwch uchafbwyntiau o'r digwyddiad diwethaf i gael gwybod beth gallwch eich ddisgwyl.

Cofrestru'ch lle yn y ddigwyddiad.