,
-
,

Ydych chi eisiau gwybod mwy am y cyfleoedd addysgol sydd ar gael yn Academïau Dysgu Dwys Cymru?

Cofrestrwch a galwch heibio i'n ffair recriwtio ar-lein ar adeg sy'n addas i chi ar 9 Mehefin! 

ILAs Recruitment Fayre

Mae Academïau Dysgu Dwys Cymru yn gyfres o gyrsiau academaidd newydd wedi’u lleoli mewn prifysgolion o fri ledled Cymru. Yr hyn sydd gan y cyrsiau yn gyffredin yw’r nod o gefnogi mabwysiadu a chyflwyno arloesedd ystyrlon ledled Cymru.  

Mae’r digwyddiad hwn ar ffurf diwrnod agored ar 9 Mehefin yn gyfle i chi ddysgu mwy am y cyrsiau ac i siarad â chynrychiolwyr o’r holl sefydliadau academaidd a fydd yn gallu ateb cwestiynau am yr Academïau, y cyrsiau, a rhoi cyngor ar y camau nesaf. Gallwch hefyd gael gwybod am raglen ysgoloriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyrsiau hyn i bobl sy'n gweithio yn y GIG, Gofal Cymdeithasol neu'r Trydydd Sector yng Nghymru, ond mae angen i chi frysio gan bod rhai o'r ysgoloriaethau hyn yn cau ar 18 Mehefin 

Agenda  

Ar bum adeg yn ystod y dydd byddwn yn cynnal sesiwn 50 munud a fydd yn cynnwys cyflwyniad cyffredinol yn cyflwyno Academïau Dysgu Dwys Cymru, ac yna sesiynau grŵp 20 munud lle byddwch yn gallu siarad â chynrychiolydd o’r Academi sy’n cynnal cwrs y mae gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy amdano.  

 • Sesiwn 1: 11am i 11.50am 
 • Sesiwn 2: 12pm i 12.50pm 
 • Sesiwn 3: 5pm i 5.50pm 
 • Sesiwn 4: 6pm i 6.50pm 
 • Sesiwn 5: 7pm i 7.50pm 

Bydd pob sesiwn yr un fath. Felly, does dim angen i westeion fod yn bresennol mewn mwy nag un sesiwn.  

Cofrestrwch yma i gadw eich lle a chael mynediad i’r digwyddiad

Nodyn preifatrwydd: O ganlyniad i natur Academïau Dysgu Dwys Cymru a’r digwyddiad hwn fel menter ar y cyd dan arweiniad Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe, a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, bydd manylion personol a ddarperir wrth gofrestru ar gael i bob un o’r tri sefydliad i gyflwyno’r digwyddiad a darparu cyfathrebiadau dilynol sy’n ymwneud ag Academïau Dysgu Dwys Cymru.  

  

Mae tair academi yn cynnig cyrsiau â ffocws pendant: 

ALPHAcademy – Yn cefnogi’r ymgyrch i atal drwy ganolbwyntio ar sut gellir ei gyflwyno’n ymarferol. Mae ALPHAcademy yn cael ei darparu gan Brifysgol Bangor ac mae wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i greu arweinwyr sy’n gallu chwarae rhan allweddol yn y gwaith o drawsnewid systemau a sefydliadau er mwyn sicrhau bod camau atal yn cael eu rhoi ar waith. 

Cyrsiau: 

 1. MSc Iechyd Ataliol a Thegwch Iechyd 
 2. Tystysgrif PG Iechyd Ataliol a Thegwch Iechyd 
 3. Diploma PG Iechyd Ataliol a Thegwch Iechyd 

Academi Dysgu Dwys Cymru Gyfan ar gyfer Arloesi mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol – sylfaen addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe i roi’r gallu i arweinwyr presennol ac arweinwyr y dyfodol ddarparu arloesedd ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector.  

Cyrsiau: 

 1. MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Arloesi) 

Academi Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth – Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig cyrsiau i gefnogi arweinwyr ac uwch reolwyr o’r holl ddiwydiannau iechyd, gofal cymdeithasol a gwyddorau bywyd byd-eang i fabwysiadu Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth yn eu sefydliadau unigol yn llwyddiannus. 

Cyrsiau: 

 1. MSc Rheoli Iechyd a Gofal Uwch (Seiliedig ar Werth) 
 2. Cwrs byr, Addysg Weithredol ac Iechyd a Gofal sy’n Seiliedig ar Werth 
 3. Doethur mewn Gweinyddu Busnes (DBA) gyda ffocws ar Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth