,
-
,

Fforwm Digidol Life Sciences Baltics yw‘r unig fforwm rhyngwladol yn y Baltig ac un o’r rhai mwyaf yng Ngogledd a Dwyrain Ewrop ar gyfer arbenigwyr biotechnoleg, fferyllol ac arbenigwyr dyfeisiau meddygol o bob cwr o’r byd.
 

Cofrestrwch Yma

Illustrative purposes only

Ar Fedi 20 a 24 eleni, mae’r digwyddiad yn gyfle unigryw i archwilio potensial y gwledydd Baltig a chwrdd â chwmnïau, timau ymchwil a busnesau newydd o’r gwledydd Baltig a thu hwnt.

Cynhelir y digwyddiad ddwywaith y flwyddyn am y 5ed tro eleni. Yn 2018, daeth tua 1,900 o gyfranogwyr a 68 o arddangoswyr o 43 o wledydd ynghyd yn Vilnius a chynhaliwyd dros 1,300 o gyfarfodydd Busnes-i-Fusnes. Bydd Fforwm Digidol Life Sciences Baltics 2021 yn cyfuno:

Cynhadledd Ryngwladol - ennyn gwybodaeth gan arbenigwyr allweddol ym maes gwyddorau bywyd a fydd yn trafod tueddiadau diweddaraf y diwydiant.
Cyfarfodydd Busnes-i-fusnes – gwneud cysylltiadau newydd a chwrdd â phartneriaid posibl.
Arddangosfa – cyflwyno eich atebion busnes neu eich prosiectau mewn arddangosfa rithiol.
Dosbarth Meistr Cychwyn Busnes a Brwydr Pitsh – mae’r digwyddiad yn cynnig cyfle i ddysgu sut i gyflwyno eich syniad mawr a sicrhau bod arweinwyr y diwydiant a buddsoddwyr yn ei glywed.
Sesiwn Poster – cyrraedd cynulleidfaoedd targed perthnasol sydd â diddordeb yn eich canfyddiadau.

Mae rhagor o wybodaeth am Life Sciences Baltics a’r cyfleoedd i fod yn bresennol a chymryd rhan ar gael yma

Rydym yn falch o allu rhannu dolenni disgownt ar gyfer y rheini sy’n dymuno cymryd rhan. Drwy ddefnyddio’r ddolen ganlynol, byddwch yn cael disgownt o hyd at 20% wrth gofrestru fel cyfranogwr.

Hefyd, gwahoddir buddsoddwyr, busnesau newydd yn y cyfnod cynnar sydd am gymryd rhan mewn dosbarthiadau meistr cychwynnol, cyfranogwyr mewn sesiwn poster gwyddonol i gymryd rhan yn nigwyddiadau Life Sciences Baltics heb unrhyw ffioedd. Rhagor o wybodaeth: 

Os hoffech chi gysylltu â threfnwyr y digwyddiad, gallwch gysylltu â nhw drwy anfon e-bost at info@lifesciencesbaltics.com