,
-
,

Yn dilyn cyfarfod cyntaf Grŵp Diddordeb Arbenigol Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ym mis Ionawr 2021, tynnwyd sylw at y prif feysydd a’r heriau y mae’r Diwydiant yn eu hwynebu y dylid mynd i’r afael â nhw mewn cyfarfodydd sydd i ddod.

Cofrestrwch yma

SIG

Bydd ein cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ddydd Iau, 10 Mehefin 2021 rhwng 10.30am a 12.30pm drwy MS Teams. Rydym wedi dod â siaradwyr ynghyd ar dri o’r meysydd allweddol hynny sy’n canolbwyntio ar Ddiwydiant – Ecosystem Seiliedig ar Werth yng Nghymru, caffael Seiliedig ar Werth yn GIG Cymru, a data a gwybodaeth iechyd a gofal Seiliedig ar Werth – y cwestiynau, y mesurau, y casglu a’r defnydd ar gyfer iechyd a diwydiant

Dyma'r siaradwyr:

• Dee Lowry, Pennaeth Iechyd a Gofal Seiliedig ar Werth, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

• Adele Cahill, Cyfarwyddwr Cynorthwyol / Cyfarwyddwr Rhaglen, Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth / Caffael

• Navjot Kalra, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwerth Trawsnewid Digidol ym maes Iechyd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

• Sally Cox, Pennaeth Gwybodaeth Arbenigol, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

• Brian Mangan, Arweinydd Prosiect Caffael sy'n Seiliedig ar Werth, Cadwyn Gyflenwi, GIG Lloegr

Gobeithiwn y byddwch yn cofrestru i ymuno â ni yn y trafodaethau hyn ac i ddysgu a datblygu dulliau sy’n seiliedig ar Werth yng Nghymru.

Cofrestrwch yma