-
Life Sciences Hub Wales, 3 Assembly Square, Cardiff Bay CF10 4PL

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymraeg 2019 - bellach yn ei thrydedd flwyddyn, bydd y digwyddiad unwaith eto'n dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technolegol a data i ddatrys problemau a heriau clinigol o bob rhan o'r system iechyd a gofal yng Nghymru.

I cofrestru'ch lle, cliciwch yma.

welsh health hack

Sut mae'n gweithio?

Wedi'i ddefnyddio'n draddodiadol fel ymarfer cynhyrchiant yn y diwydiant technoleg gyfrifiadurol, mae egwyddorion digwyddiad a fu'n llwyddiannus wedi bod yn werthfawr mewn llawer o amgylcheddau, gan harneisio pŵer y fformat i gasglu arbenigwyr i ganolbwyntio ar broblemau a datblygiad cyflymach atebion ymarferol.

Ar ôl cofrestru, bydd gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol yn cael y cyfle i awgrymu pynciau i herio'r hyn y byddant yn mynd i'r afael â hwy, a bydd detholiad ohonynt yn cael eu gosod ar ddiwrnod cyntaf y digwyddiad cyn y drafodaeth ynghylch pa gyfranogwyr fydd yn gweithio fwyaf effeithiol tuag at ddatrys problemau.

Organisers will be in touch with participants a few weeks before the event to discuss submissions and help refine challenges and prepare pitches.

Bydd y trefnwyr yn cysylltu â chyfranogwyr ychydig wythnosau cyn y digwyddiad i drafod cyflwyniadau ac i helpu i fireinio'r heriau a pharatoi'r lleiniau.

Dydd cyntaf – 9yb i 5yb (yn cael ei ddilyn gan dderbynfa)

Bydd staff iechyd a gofal dethol yn ' herio ' eu heriau.

Bydd timau bach traws-swyddogaethol yn ffurfio a, thros ddeuddydd, yn cydweithio i greu atebion, syniad o gynnyrch, neu brototeip.

Ail ddydd (9yb i 3yp)

Bydd timau'n cyflwyno eu syniadau neu eu prototeip i banel ' Dragon's Den ' o arbenigwyr o Ganolfan Gwyddorau bywyd Cymru, Llywodraeth Cymru a GIG Cymru.

Bydd prosiectau addawol yn cael eu gwahodd i roi arian i Lywodraeth Cymru ac yn cael cymorth parhaus gan Gomisiwn Bevan. 

Mae'r digwyddiad yn agored i bawb sydd wedi'u cymell i ddatrys heriau gofal iechyd drwy arloesi. Hefyd, mae croeso i chi ymuno os ydych am gyfrannu a helpu eraill i weithio ar eu sialensau, cydweithio ag unigolion o'r un meddylfryd, a llunio dyfodol datblygiadau technoleg iechyd yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu eich gyrfa, ennill sgiliau newydd, rhwydweithio, neu hyd yn oed gicio'ch cwmni newydd eich hun!

Mae'r digwyddiad deuddydd hwn yn gydweithrediad rhwng Cyflymu , Comisiwn Bevan, Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EIDC), Addysg Iechyd a Gwella Cymru, Technoleg Iechyd Cymru, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, MediWales, GIG Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, a Llywodraeth Cymru.

Bydd lluniaeth yn cael ei ddarparu yn ystod y ddau ddiwrnod, gyda derbyniad diodydd yn 5pm nos Iau.

I ddilyn paratoadau a'r gyfer Hac Iechyd Cymraeg gan ddefnyddio #WHH2019

I cofrestru'ch lle yn y ddigwyddiad, cliciwch yma.