,
-
,
M-SParc, Parc Gwyddoniaeth Menai

Ymunwch â ni ar gyfer Hac Iechyd Cymru 2020Digwyddiad rhad ac am ddim! Nawr yn ei bedwaredd flwyddyn, bydd y digwyddiad unwaith eto yn dod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ynghyd â chwmnïau digidol, technoleg a data i ddatrys problemau a heriau clinigol o bob rhan o'r system iechyd a gofal yng Nghymru.

Welsh Health Hack Banner

Daw Hac Iechyd Cymru i ben gyda digwyddiad deuddydd ym mis Ionawr, lle bydd timau’n cael eu creu, syniadau’n cael eu cynhyrchu, a bydd digwyddiad pitsio yn cael ei gynnal er mwyn ennill un o ddau bot o £7,500, i ddod â datrysiad eich tîm yn fyw! Mae hwn yn gyfle cyffrous, na ddylid ei golli.

Ond mae yna waith i'w wneud cyn hynny ... Dyma sut mae'n gweithio:

Rydym yn chwilio am bobl i gyflwyno eu problemau. Mae croeso i unrhyw fater sy'n gofyn am gymorth, y cyfan sydd ei angen arnom yw paragraff. Dewiswch docyn “Iechyd a Gofal” isod, llenwch y wybodaeth briodol, a byddwn yn cysylltu â chi. Nawr yw eich cyfle!

Os oes gennych chi'r sgiliau, mae gennym ni'r her. I gydweithio â staff y GIG i ddatblygu atebion neu gynhyrchion newydd dewiswch ‘Solutions!’ pan fyddwch yn cofrestru. Yn nes at ddyddiad y digwyddiad, byddwn yn anfon rhestr atoch o'r heriau ac arweiniad manylach ynghylch sut y gallwch chi gymryd rhan. Yn syml ... dewch draw am y ddau ddiwrnod, dewch o hyd i dîm y gallwch chi weithio gyda nhw, a rhowch eich sgiliau datrys problemau i weithio.

Bydd Hac Iechyd Cymru yn digwydd 22 a 23 Ionawr. Bydd digon o bethau i'w gweld, siaradwyr i wrando arnyn nhw, ac awyrgylch gwych o arloesi. Felly, os and ydych yn siwr eto sut y byddwch yn cyfranu, dewisiwch 'Participant' isod wrth gofrestru a byddwn mewn cysylltiad yn agosach at yr amser gyda manylion pellach. Gobeithiwn eich gweld chi yno.

Bydd manylion pellach ac agenda ar gyfer pob cam o'r digwyddiad, yn cael ei gylchredeg a'i rannu yn nes at yr amser.

Mae'r digwyddiad deuddydd hwn yn gydweithrediad rhwng Comisiwn Bevan, Hwb Gwyddorau Bywyd, MediWales, M-SParc, y GIG, a'r Hwb Menter.

Sylwch: Gan fod Hac Iechyd Cymru wedi'i drefnu a'i redeg gan y grŵp o sefydliadau a restrir uchod, bydd eich manylion cyswllt yn cael eu casglu gan M-SParc ond gellir eu rhannu ag un neu fwy o'r sefydliadau partner. Dim ond at ddibenion cyflwyno'r digwyddiad hwn y rhennir manylion cyswllt ac ni chânt eu defnyddio at ddibenion marchnata neu ddibenion eraill.