-
Catrin Finch Centre

Hack Teclun Iechyd Cymru - Gogledd Cymru

Bydd y Welsh Health Gadget Hack, a arweiniwyd gan Gomisiwn Bevan, yn dod â gweithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd a phartneriaid mewn diwydiant ynghyd I ddatrys heriau trwy dechnolegau a theclynnau newydd - o bethau gwisgadwy I chatbotiaid.

Wedi'i gynnal wrth ochr MediWales Gogledd Cymru, mae'r digwyddiad hwn yn gyfle ardderchog I droi syniadau da'n reality ac I gydweithredu â gweithwyr proffesiynol y GIG, technolegwyr, BBaCh a mwy.

Gall y prosiectau mwyaf llwyddiannus dderbyn ariannu pellach trwy Raglen Enghreifftiol ar gyfer Technoleg Iechyd Comisiwn Bevan.