,
-
,
Life Sciences Hub Wales

HWB SBARC: Hyrwyddo Ddarganfyddiadau amlddisgyblaethol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru: Unigrwydd, Ynysu Cymdeithasol ac anghydraddoldebau iechyd - effaith ar iechyd a lles cymdeithasol

HUB SPARKS

Mae Hwb SBARC yn gyfres o weithdai a ddatblygwyd gan yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru sy'n edrych i meithrin darganfyddiad amlddisgyblaethol ynghylch y problemau allweddol sy'n wynebu ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Gan ddod ag academyddion, y GIG, y trydydd sector a'r diwydiant ynghyd i rannu syniadau a strategaethau, bydd y gweithdai yn cwmpasu ac yn datblygu atebion, gwasanaethau a chynnyrch arloesol i'r problemau hyn. Bydd HWB SBARC yn canolbwyntio ar feysydd fel heneiddio'n iach, ffrwythloni artiffisial a data, meddygaeth Precision a dod â gofal yn agosach at adref.

Bydd y gyfres gyntaf o weithdai yn taflu goleuni ar y mater o heneiddio'n iach; mabwysiadu agwedd ecolegol at iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd er mwyn deall yr amgylchedd lle mae pobl hŷn yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, gan gynnwys meysydd fel: cymunedau sy'n ystyriol o oedran, unigrwydd ac arwahanrwydd, cymorth dementia, atal cwympiadau, anghydraddoldebau iechyd a cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth.   to home.

Bydd y gweithdy gyntaf  yn glywed wrth Dr Deborah Morgan (Canolfan ar gyfer Ymchwil Heneiddio ac Dementia ym Mhrifysgol Abertawe) ar sut gall unigrwydd yn effeithio iechyd meddyliol hen bobl efo linc mewn anghydraddolebau iechyd yn ogystal a edrych I ddeall y ffyrdd gall unigrwydd cael ei liniaru.

I gofrestru'ch lle, cliciwch yma.