,
-
,
Venue Cymru, The Promenade, Penrhyn Cres, Llandudno LL30 1BB

Iechyd Yfory yw digwyddiad gofal iechyd diweddaraf Cymru sy’n dod ag arbenigwyr, busnesau a’r byd academaidd ynghyd i ffurfio dyfodol iechyd yng Nghymru.

TH Image

Bydd y gynhadledd yma a gynhelir dros ddau ddiwrnod yn cynnig cyfle i greu cysylltiadau, ysgogi cydweithrediad, rhoi hwb i arloesedd ac ysbrydoli dull blaengar o fynd i’r afael â’r sialensiau iechyd a gofal cymdeithasol yr ydym yn eu hwynebu yng Nghymru.

Mae digwyddiad Iechyd Yfory yn berthnasol i chi os ydych yn gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, os ydych yn fusnes sy’n gweithio gyda’r sector gwyddorau bywyd yng Nghymru neu os hoffech wneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych yn academydd sy’n awyddus i ddatblygu partneriaethau oddi fewn i’r sector.

Archebion

Cofrestrwch nawr ar gyfer eich tocyn di-gost. Peidiwch ag oedi, mannau cyfyngedig ar gael.

Gallwch archebu nawr drwy glicio yma: Archebu'r gynhadledd

A fyddech cystal â rhannu'r e-bost hwn â chydweithwyr a allai fod â diddordeb mewn dod i’r digwyddiad os gwelwch yn dda.

Noddi / Arddangos

I dderbyn gwybodaeth am noddi ac arddangos, cysylltwch ag enquiries@tomorrowshealth.wales.

 Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ym mis Mawrth 2020.