,
-
,
Celtic Manor Resort

Lansiad Strategaeth Newydd Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Delwedd poster ar gyfer fideo
Chwarae

Cyfeiriad Agoriadol

Gwnaeth y ddigwyddiad weld rhaglen llawn, yn agor gyda cyfeiriad oddi wrth ein Cadeirydd, Yr Athro. Sir Mansel Aylward CB, ac yna cyferiad ffilm gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn Llywodraeth Cymru.

Roeddem wrth ein boddau wedyn i gael Yr Athro Trevor Jones yn cyflwyno'i prif araith.

Lansiad y Rhaglen CYFLYMU 

Lansiodd ein Prif Swyddog Gweithredol ein Strategaeth, Cenhadaeth a Gweledigaeth yn ffurfiol ynghyd â'n rhaglen aroesol newydd, CYFLYMU, a gyflwynwyd gyda'n partneriaid Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd.

Fe wnaeth Cari-Anne hefyd datgelu ein fideo eglurol newydd sbon.

PPTX - 6.86 MB
Cari-Anne Quinn Presentation Slides

 

Arddangosfa HGBC - Cefnogi'r sector Gwyddorau Bywyd yng Nghymru

Roeddem yn falch iawn o ymuno â Rachel Russell o Pfizer UK ac Ian Bond, Prif Swyddog Weithredol Bond Digital Health a ddarparodd gefndir a throsolwg ar eu Gwaith llwyddiannus yng Nghymru a chefndir eu cydweithrediad gyda ni, ac yna sesiwn holi ac ateb gyda'r gynulleidfa.

PPTX - 3.09 MB
Sleidiau Cyflwyniad Rachel Russell

Arddangosfa HGBC - Grwp Diddordeb Arbennig Therapi Celloedd a Genynnau

Yn dilyn coffi, fe glywsom wedyn gan Martin Lamb o TrakCel, a Cath O'Brien, Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi trosolwg o'r grŵp diddordeb arbennig Therapy Celloedd a Gennynau llwyddiannus, a sefydlwyd gennym ni yn 2016.

Cell and Gene Therapy Presentation Slides

Arddangosfa HGBC - Rhaglen Ecosystem Iechyd Digidol Cymru (EIDC) 

Yn hwyrach yn yr prynhawn, gaethom sesiwn holi ac ateb a oedd yn cynnwys banel a oedd yn cynrychioli partneriaid a rhanddeiliaid ar gyfer ein Rhaglen DHEW, dan arweiniad Cari-Anne Quinn, gan gynnwys:

  • Gary Bullock, Cyfarwyddwr Ddatblygiad a Chefnogaeth Rhaglenni yn Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru
  • Bleddyn Rees, Cyfarwyddwr NE yn ECH Alliance
  • David Warrender, Prif Weithredwr o Innovation Point
  • Karen Winder,  Pennaeth System Clinigol Bwrdd Iechyd Cwm Taf
  • Helen Northmore, Rheolwr Darpariaeth Rhaglen EIDC

 

Cyferiaid i gloi a ddarlleniad oddi wrth 'To Provide All People'

Fe wnaeth Yr Athro Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid Llywodraeth Cymru cyflwyno ein cyfeiriad i gloi ac roeddem wrth ein boddau I allu cau yr ddigwyddiad gyda darlleniad ffilmiedig o 'To Provide All People' gan Owen Sheers, gydag Owen yn darllen darnau o'r llyfr newydd yn bersonol, gan roi llais o brofiad personol i staff a chleifion o'r GIG dros yr 70eg mlynedd diwethaf.