,
-
,

Yn gynharach eleni, lansiodd Arloesedd Anadlol Cymru eu digwyddiad rhithwir cyntaf mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau am y dirwedd anadlol ledled Cymru.

Respiratory Medicine 2021Event Asset

Yn gynharach eleni, lansiodd Arloesedd Anadlol Cymru eu digwyddiad rhithwir cyntaf mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Y digwyddiad hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o sgyrsiau am y dirwedd anadlol ledled Cymru.

Bu siaradwyr o’r byd iechyd a’r byd academaidd yn trafod amryw o bynciau gan gynnwys yr ecosystem meddygaeth anadlol ehangach, gweithio gyda’r GIG, ac wynebu’r dirwedd rheoleiddio dyfeisiau.

Ymunodd dros 75 o gynrychiolwyr o bob rhan o ddiwydiant â’r weminar hanner diwrnod.

Ar gyfer y rheini nad ydynt yn gallu bod yn bresennol neu sydd â diddordeb mewn dysgu mwy, rydym wedi darparu fideo sy’n cynnwys uchafbwyntiau’r holl sesiynau ar draws y digwyddiad isod. 

Sesiwn Bore

Sesiwn Prynhawn

 

Byddwch yn rhan o ddigwyddiad nesaf Arloesedd Anadlol Cymru!

Ymunwch â ni rhwng 10:00 a 12:00 ddydd Mawrth 1 Mehefin 2021 ar gyfer ail gyfarfod y rhwydwaith, wrth i’r ffocws symud i Adnabod Gwerth Arloesi mewn Gofal Iechyd Anadlol drwy lygaid Gofal Iechyd Seiliedig ar Werth.

I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn a digwyddiadau eraill sydd ar y gweill, anfonwch e-bost at events@lshubwales.com