,
-
,

Sesiwn Baratoi ar gyfer Diwydiant ac Arloeswyr.

COFRESTRWCH YMA

Respiratory Medicine 2021Event Asset

Ar 23 Chwefror, mae Arloesedd Anadlol Cymru yn cynnal hanner diwrnod o ddysgu i arloeswyr y diwydiant a’r DU, gan roi cyfle i ddarganfod mwy am y dirwedd resbiradol yng Nghymru. Mae’r weminar, sy’n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth â Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, yn agored i bawb sydd â diddordeb mewn iechyd yr ysgyfaint.

Agenda

 • 09:30     Croeso i'r Ysgyfaint : Anatomi a ffisioleg yr ysgyfaint
 • 09:50    Pam ydyn ni yma: Epidemioleg clefydau resbiradol yn y DU 
 • 10:00    Yr ecosystem meddygaeth resbiradol ehangach yng Nghymru a Lloegr cyn ac ar ôl COVID 
 • 10:20    Pynciau llosg: meysydd twf mewn marchnadoedd ac ymchwil  
 • 10:45     Egwyl 
 • 11:00     Iechyd a Gofal sy'n Seiliedig ar Werth - caffael ar gyfer gwerth
 • 11:20     Gweithio gyda'r GIG – y da, y drwg a'r hyll 
 • 11:45      Ymgysylltu â chleifion
 • 12:00      What drives change?  Expert Patients
 • 12:30     Holi ac Ateb gyda’r Panel  
 • 13:00     Cloi 

Os oes gennych gwestiwn am y digwyddiad, cysylltwch â ni - events@lshubwales.com

COFRESTRWCH YMA