,
-
,
Gogledd Cymru

MediWales Connects Gogledd Cymru

meeting image

Ar ôl llwyddiant o MediWales Connects, yr cenhadlaeth cydweithio GIG Cymru gyfan, fe fydd MediWales yn cymeryd yr digywddiad I Gogledd Cymru ochr yn ochr â Byrddau Iechyd Betsi Cadwaladr ac Addysgu Powys a Comisiwn Bevan.

Prif Siaradwr

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol ar gyfer Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Prif Weithredwr GIG Cymru.

Fe fydd yr digwyddiad yn rhedeg ochr yn ochr gyda Hack Ddyfeision Iechyd Cymru Comisiwn Bevan. Yn ddwyn ynghyd gweithwyr gofal iechyd professiynol a partneriaid diwydiant I taclo heriau iechyd trwy technoleg arloesedd iechyd… a teclunau. Fe fydd cyllid ar gael I cefnogi'r prosiectau gorau.

Gallwch mynychu'r digwyddiad am ddim!

Fe fydd cyfleoedd i cyflwyno, arddangos ac i noddi'r digwyddiad.