,
-
,
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, 3 Sgwâr y Cynulliad, Caerdydd CF10 4PL

Pam ddylech chi fod yn bresennol?

Bydd y digwyddiad hwn yn hyrwyddo dealltwriaeth o bensaernïaeth agored yng nghyd-destun iechyd a gofal yng Nghymru a beth fydd hyn yn ei olygu i randdeiliaid a phartneriaid allanol.

Rydym yn awyddus i archwilio'r hyn y mae rhanddeiliaid eisiau ei weld fwyaf neu eisiau ei weld gyntaf o ran pensaernïaeth agored, a hefyd nodi pa brofiad sydd gan randdeiliaid o arfer da iawn.

Rhaglen Trawsnewid Digidol

Bydd Ifan Evans, Cyfarwyddwr Technoleg, Digidol a Thrawsnewid Llywodraeth Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal, yn siarad am y Rhaglen Trawsnewid Ddigidol newydd.

Bydd y rhaglen yn cyflawni ac yn cydlynu gweithredoedd mewn ymateb i'r Adolygiad Pensaernïaeth Ddigidol, yr Adolygiad Llywodraethu Digidol, a blaenoriaethau trawsnewid digidol eraill.

Bydd y digwyddiad hwn yn trafod y cwestiynau allweddol canlynol ...

  • Beth fydd Rhaglen Trawsnewid Ddigidol GIG Cymru yn ei gyflawni?
  • Sut bydd y Prosiect Galluogi Pensaernïaeth Agored yn gyrru'r argymhellion yn yr Adolygiad Pensaernïaeth Ddigidol?
  • Sut y byddwch chi'n gallu cymryd rhan yn y newidiadau hyn a dylanwadu arnyn nhw a helpu i symud i ffyrdd newydd o weithio?

Cinio o 12.30, digwyddiad 1.30pm - 3pm

Sut i archebu?

Archebwch eich lle.