,
-
,
Life Sciences Hub Wales

Ymuno'r dotiau

rhwydwaith arloesedd

Ar ôl lansio'r Rhwydwaith Arloesedd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn llwyddiannus ym mis Mawrth, rydym yn cynnull aelodau i drafod a dechrau poblogi'r ecosystem arloesedd ledled Cymru ar gyfer iechyd a gofal.

Rydym yn awyddus i gasglu manylion am brosiectau a mentrau sy'n digwydd mewn gwahanol rannau o Gymru er mwyn sefydlu llinell Sylfaen gynnar, nodi pwyntiau cyffredin a chyfleoedd ar gyfer Gwaith mentor a phartner sy'n aros i gael eu hystyried.

Bydd rhalgen y diwrnod hefyd yn cynnwys cyfraniadau gan westeion yn rhannu manylion am yr Hwb a rhaglenni eraill sydd ar gael i gefnogi prosiectau arloesedd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae'r cyfarfod rhwydwaith hwn yn gyfle i aelodau i:

  • Ddod i wybod mwy am eich gilydd ac amcanion y rhwydwaith arloesedd ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.
  • Rhowch wybod i ni beth rydych chi am ei gael gan y rhwydwaith a pha feysydd allweddol y gallai'r rhwydwaith weithio gyda'i gilydd.
  • Rhannwch eich straeon am arferion arloesedd a'r angen i helpu i greu darlun o arloesedd a chyfle i gydweithio ar draws y wlad.
  • Dysgwch am raglenni a mentrau yng Nghymru sydd ar gael i roi cymorth i droi syniadau yn ymarfer.

 

Agenda:

09:30 Cofrestru

10:00 Croeso a chipolwg o HGBC

10:20 Sesiwn y bore - Hwyluso trafodaeth ar y ffordd rydym yn arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a'r hyn sydd eisoes yn digwydd

12:30 Cinio

Cyfleoedd cyfredol a diweddariadau:

1:30 Heneiddio'n iach, meddyginiaethau trachywir, a chyfleoedd ariannu presennol

1:40 EIDC a GGGC

2:00 Cyflymu

2:20 HTW

2:40 Comisiwn Bevan

2:50 MediWales

3:00 RII

3:10 Sylwadau i gloi ac yna coffi a rhwydweithio 

 

I cofrestru'ch lle, cliciwch yma.