,
-
,

Mae'r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i fynychwyr glywed gan dri sefydliad Iechyd Cymru sy'n datblygu neu'n gweithredu strategaethau digidol newydd gan amlinellu eu gweledigaethau ar gyfer trawsnewid darpariaeth gofal iechyd trwy dechnoleg a dulliau digidol.

Strategaethau Digidol: Datblygu Dyfodol Gofal Iechyd yng Nghymru

Ni fu map ffordd glir sydd yn nodi sut y bydd Bwrdd Iechyd neu Ymddiriedolaeth yn mabwysiadu technoleg ddigidol i drawsnewid sut y bydd yn darparu gwasanaethau gofal iechyd erioed yn fwy hanfodol nag yn awr, gan adeiladu ar y newidiadau mewn diwylliannau ac arferion gwaith a grëwyd gan y pandemig. Rydym i gyd yn gwybod bod yn rhaid i ni newid yn sylfaenol sut mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu i wneud y mwyaf o adnoddau, symud gofal yn nes at adref a chefnogi pobl i reoli eu lles eu hunain.

Yn y digwyddiad hwn byddwch yn clywed gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, sydd yn, neu wedi yn ddiweddar datblygu strategaethau digidol i helpu eu sefydliadau i nodi, defnyddio a chynnig yr offer a'r gwasanaethau digidol cywir.

Dan gadeiryddiaeth Bob Hudson, Cadeirydd Iechyd a Gofal Digidol Cymru, byddwn yn clywed gan::

  • Allan Wardhaugh, Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - Adeiladu System Iechyd a Gofal Dysgu: Stwff, Staff a Newid Addasol
  • Andy Haywood, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, ar ddatblygu strategaeth ddigidol newydd yr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru newyd

Cofrestrwch eich lle ac edrychwch ar Eventbrite i gael y wybodaeth ddiweddaraf am siaradwyr ychwanegol i'w chadarnhau.

Cofrestrwch eich lle heddiw!
Strategaethau Digidol: Datblygu Dyfodol Gofal Iechyd yng Nghymru