,
-
,

Daeth y rhith ddigwyddiad cyntaf a gynhaliwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru â dros 150 o fusnesau at ei gilydd i fynd i’r afael â phedwar maes her allweddol y mae angen rhoi sylw iddynt ar frys i gefnogi gwasanaethau gofal iechyd yn ystod Covid-19.

Industry Call to Action

Yn dilyn anerchiad cychwynnol gan Brif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Cari-Anne Quinn, rhannwyd yr alwad yn grwpiau i roi sylw i’r pedwar maes her allweddol:

  • Dyfeisiau Meddygol
  • Rheoli Haint
  • Atebion Digidol
  • Ynysu Cymdeithasol

Darllenwch fwy am sut y daeth y digwyddiad hwn â sefydliadau ynghyd sydd wedi ymrwymo i helpu i frwydro yn erbyn coronafeirws yng Nghymru.